Huddinges nya 89 mål för en bättre miljö

År 2045 ska Huddinge kommun inte längre ha några skadliga fossila utsläpp. År 2021 ska samtliga farliga kemikalier vara utfasade ur kommunens verksamheter. Och byggandet i kommunen ska bli mer miljövänligt. Det är några av kommunens nya mål för miljö- och klimatarbetet.

Huddinge kommuns nya ambitiösa miljöprogram, med 89 miljö- och klimatmål, antogs vid fullmäktiges möte den 13 februari.

‒ Jag är väldigt stolt och glad över att alla partier står enigt bakom Miljöprogrammet. Det lovar gott och gör att vi kan jobba systematiskt mot de här målen, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd i Huddinge.

Programmet är ett övergripande måldokument för kommunens miljöarbete och är indelat i sex temaområden: klimat och luft, vatten, biologisk mångfald och friluftsliv, markanvändning och samhällsplanering, gifter i miljön samt informera och engagera. Sammanlagt är det 89 mål för en bättre miljö som Huddinge kommun nu har beslutat om.

‒ Området giftfri miljö är helt nytt och kommer att konkretiseras i en särskild plan. Vi har också ett nytt mål för nollnettoutsläpp 2045, alltså inga fossila utsläpp det året. Vi är dessutom överens om mer miljöhänsyn i byggandet genom ett så kallat livscykelperspektiv, säger Christian Ottosson (C).

Centerpartiet har lett arbetet med det nya Miljöprogrammet i ett och ett halvt år. Flera möten med samtliga politiska partier har genomförts i en konstruktiv anda.
- Jag vill tacka alla partier för bra samarbete. I tider som dessa kan vi visa invånarna att vi politiker kan samarbeta för våra barn och barnbarns skull, det känns viktigt, säger Christian Ottosson (C) som är kommunens ansvarige miljökommunalråd.

- För oss i Centerpartiet är det helt nya målområdet för giftfri miljö ett kvitto på vårt arbete i den frågan. Andra viktiga delar är att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilproblemet bränslen och att vi fortsätter att vara landets bästa naturvårdskommun, avslutar Christian Ottosson (C).