• / Aktuellt
  • / Bra förebilder för unga

Trygghetskampanj

Bra förebilder för unga

Den senaste tiden har Huddinge och Sverige drabbats av ett antal våldsdåd. Det kommer ofta som en chock för grannarna i området och många frågar sig hur det kunde bli så här. Vi i Centerpartiet i Huddinge tror inte att vi ska gripas av panik, men inte heller negligera det som sker.

Våra ungdomar behöver bra förebilder. Endast 56 procent av högstadieeleverna i Huddinge har en vuxen som de har en förtroendefull relation till. Det är en oroande siffra, som manar till eftertanke: Låt oss nu stötta våra ungdomar!

Centerpartiet har kommunalrådsansvaret för brottsförebyggande frågor och vi vet att kommundelarna har olika förutsättningar. Men gemensamt för hela kommunen är att vi på allvar måste fråga oss vilka förebilder som våra unga har? Och vad gör vi i vuxenvärlden som hjälper eller hindrar dem? Precis som många andra föräldrar pendlar vi mellan glädje och oro när vi ser hur fort utvecklingen går, inte minst på sociala medier. Idag, kanske mer än någonsin tidigare, behöver vuxna hjälpa unga att hantera krav, förväntningar och drömmar.

Samhällets goda förebilder finns inom föreningslivet, polisen, näringslivet och bland föräldrar. Här är några förslag på vad just kommunen kan göra:

  1. Föräldrar ska kunna ta sitt föräldraansvar fullt ut. Fler ska få möjlighet att delta i föräldrautbildningar.
  2. Huddinges skolor ska förebygga och stötta de elever som blir inblandade i kränkningar och grooming på sociala medier.
  3. Stötta nattvandring och grannsamverkan i samarbete med föräldrar, föreningar och andra. De incidenter som har skett i Vårby och i Segeltorp är mycket allvarliga, men även i andra kommundelar behöver vi öka tryggheten.

Vi behöver bemöta destruktiva beteenden med både kunskap och bra alternativ, och då är bra förebilder en nyckelfråga. Det är ingen quick fix, men låt oss inte heller glömma detta grundläggande faktum: Ingen föds kriminell.

Välkommen på Trygghetsmöte

Centerpartiet i Huddinge bjuder in till trygghetsmöten under mars månad på tre platser i kommunen.

  • Den 16 mars kl 18 är vi i Tomtbergaskolan, Kommunalvägen 31.
  • Den 20 mars kl 18 är vi i Eklunden i Trångsunds centrum, Nordströms väg 8.
  • Den 22 mars kl 18 är vi i Segeltorpsskolan.

Christian Ottosson (C) berättar om kommunens trygghetsarbete och lyssnar på era tankar och idéer om hur Huddinge kan bli tryggare.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra för att öka tryggheten.