• / Aktuellt
  • / Närodlad kommunpolis, cykelframgångar och guldnål till Bengt Nylander

Närodlad kommunpolis, cykelframgångar och guldnål till Bengt Nylander

Centerpartiet i Stockholms län säger nu bland annat ja till en närodlad kommunpolis och föreslår också fler konkreta åtgärder för att underlätta för cyklingen i länet. Partiets förutvarande kommunalråd och kretsordförande, Bengt Nylander tilldelades Centerpartiets guldnål, partidistriktets finaste utmärkelse.

I helgen som var samlades nästan 200 centerpartister i Hallunda Folkets Hus för vårstämma 2017. Flera motioner från centerpartister i Huddinge behandlades. Bland annat bifölls Christian Ottosson med fleras motion om en närodlad kommunpolis. Christian presenterade förslaget veckan innan på DN debatt tillsammans med partiets distriktsordförande i länet, Michaela Haga.

– Centerpartiet vill ha en lokalt närvarande polis i hela landet, det är tydligt i vårt Idéprogram. Vi vill därför införa kommunpolis som ett lokalt svar på frågan vem som egentligen ska ansvara för ordningen på våra gator. En självständig kommunpolis skulle bättre klara av att prioritera det brottsförebyggande arbetet, säger Christian Ottosson.

Henrik Juhlin (C), Vistaberg fick med sig partidistriktet på sin motion med 22 konkreta förslag för att göra Stockholmsregionen mer cykelvänlig.

Några av de förslag som Henrik lyfter fram i sin motion är:

  • Att prioriteringar görs i Stockholms läns landsting för att kunna genomföra den regionala cykelplanen
  • Att få Trafikverket att prioritera sina åtaganden i den regionala cykelplanen.
  • Att sopsaltning ska vara standard på alla regionala cykelstråk och viktiga huvudstråk.
  • Att fler parkeringsvakter ska punktmarkera viktiga cykelstråk.
  • Att tydliga riktlinjer på regionnivå skaps för hur en trafikanordningsplan ska se ut för att medföra säker omledning och markering för cyklister.

Elena Aydogdyeva (C), Visättra fick med sig partiet på sin motion om att validera körkort utfärdade utanför EU. Något som skapar hinder för nyanlända att få jobb och etablera sig i samhället.

Bengt Nylander fick efter många års arbete för Centerpartiet i Huddinge partidistriktets finaste utmärkelse, Guldnålen. Motiveringen löd:

"Bengt Nylander är bördig från Värmland och studerade vid Uppsala universitet. Han flyttade 1982 till Skogås, som han nog skulle beskriva som Huddinges verkliga framsida. Bengt blev invald i kommunstyrelsen redan 1986 och har fortfarande förtroendeuppdrag. Bengt har gett väldigt mycket till Centerpartiet, och för det är vi honom tacksamma. Som kretsordförande, kommunalråd och föreningsaktiv har Bengt visat att han aldrig tappar engagemanget och alltid ser framåt med optimism."

I sitt tacktal framhöll han de möjligheter Centerpartiet har att växa som betydande aktör i politiken i Stockholms län och rev därmed ner den största applåden bland Guldnålsmottagarna.