• / Aktuellt
  • / Centerpartiet flyttar fram positionerna som cykelparti i länet

Centerpartiet flyttar fram positionerna som cykelparti i länet

Henrik Juhlin (C) i Huddinge fick med sig resten av Centerpartiet i Stockholms län på sin cykelmotion. Centerpartiet flyttar nu fram positionerna som cykelvänligt parti i Stockholmsregionen.

Lördagen den 25 mars hade Centerpartiet i Stockholms län distriktsstämma. Henrik Juhlin (C) från Huddinge fick grönt ljus för sin cykelmotion med 22 förslag på hur vi i Stockholmsregionen kan underlätta för cyklister och cykelpendling. Motionen har arbetats fram i samarbete med Centerpartiets trafikgrupp i Stockholms län.

Några av de förslag som Henrik lyfter fram i sin motion är:

  • Att prioriteringar görs i Stockholms läns landsting för att kunna genomföra den regionala cykelplanen
  • Att få Trafikverket att prioritera sina åtaganden i den regionala cykelplanen.
  • Att sopsaltning ska vara standard på alla regionala cykelstråk och viktiga huvudstråk.
  • Att fler parkeringsvakter ska punktmarkera viktiga cykelstråk.
  • Att tydliga riktlinjer på regionnivå skaps för hur en trafikanordningsplan ska se ut för att medföra säker omledning och markering för cyklister.

Läs mer vad Centerpartiet i Huddinge vill göra för cyklingen.