• / Aktuellt
  • / Barn och unga är vinnare i Huddinges budget 2018

Barn och unga är vinnare i Huddinges budget 2018

Nu är den styrande koalitionen i Huddinge klar med sitt förslag till kommunbudget för 2018. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) uttalar sig för koalitionen:

"Efter några återhållsamma år finns det åter utrymme att göra satsningar i Huddinge kommun. Den ledande koalitionen presenterade i dag sitt förslag till budget inför nästa år med ett tydligt fokus på barn och unga.

Bland annat höjs skolpengen som är den peng som finansierar all skolverksamhet- allt ifrån skolmaterial, till skolmat och lärarlöner. Därtill satsas extra resurser på förskolorna i kommunen.

  • -Vi har haft tydlig fokus på ordning och reda i ekonomin och nu finns utrymme att satsa på våra barn och unga och på att stärka de verksamheter som är allra viktigast, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom förskolan och skolan prioriteras satsningar på förebyggande arbete, funktionshindrade samt på parker, gator och cykelvägar. Insatser för ett bättre företagsklimat och fler sommarjobb har också varit viktiga prioriteringar i årets budgetarbete.

  • -Ekonomin ser bättre ut men det finns mer kvar att göra. Med ordning och reda i ekonomin kan även den framtida yngre generationen bli vinnare i kommande budgetarbeten, avslutar Daniel Dronjak (M).

Totalt förstärks nämndernas ekonomi med 230 miljoner kronor. Grundskolenämndens budget räknas upp med 21 mnkr. 19 mnkr skjuts till för att höja skolpengen varav 14 mnkr särskilt avser prioritering av lärarlöner.

Mål och Budget 2018 kommer att behandlas i kommunfullmäktige 12 juni."