• / Aktuellt
  • / Satsning för trivsamma utemiljöer i Huddinge

Satsning för trivsamma utemiljöer i Huddinge

Foto: Henrik Juhlin

 

I Huddinge ska en satsning nu göras på utemiljöer och bättre underhåll. Bland annat ska arbetet mot klotter förstärkas. Det föreslås av den ledande politiska koalitionen, som har presenterat sitt förslag till Mål och budget för 2018.

- Huddinge ska vara trivsamt och tryggt, och inte bara en plats man bor på. En trivsam utemiljö är viktigt för att skapa trygghet i våra stadsdelar. Därför satsar vi två miljoner kronor extra årligen från och med 2018 för driften av utemiljöer och bekämpning av klotter. Nyligen lanserade vi även en app för felanmälan, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Det pågår för närvarande planering för en ny samordning mot klotter. I koalitionens förslag till Mål och budget slås fast att den offentliga miljön i Huddinge ska vara trygg och trivsam. Det är Natur- och byggnadsnämnden som föreslås få tillskottet från och med 2018. Det sker även en satsning på att minska underhållsskulden på vägsidan, för vilket natur- och byggnadsnämnden även nyligen för första gången har beslutat om en beläggningsplan.

- Vi utökar investeringsbudgeten för vägunderhåll från 20 till 50 miljoner för 2018. Den ökade ambitionsnivån gäller från och med 2017 och kan nu fullföljas tack vare vår politiska prioritering av vägunderhållet. Vår bedömning är att underhållsskulden har försvunnit om 5-7 år om vi fortsätter investera i denna takt, säger Christian Ottosson (C).