Huddinge kommun och Grannstöd Huddinge ingår partnerskapsavtal

På bilden syns från vänster: Christian Ottosson (C), kommunalråd, Kalle Forsberg, kommunpolis, Kim Kimréus, ordf Grannstöd Huddinge och Anders Wennlöf, Södertörns Brandförsvar

 

Grannstöd Huddinge ska få tydligare och mer långsiktiga förutsättningar för att bedriva sin brottsförebyggande verksamhet i kommunen.

Kommunstyrelsen i Huddinge har beslutat att ingå ett så kallat IOP-avtal med Grannstöd Huddinge. IOP står för Idéburet offentligt partnerskap. Det är en relativt ny samverkansmodell där civilsamhället och det offentliga sluter avtal så att civilsamhället får långsiktiga, ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. IOP kan ses som ett komplement till föreningsbidrag och offentlig upphandling.

– Vi är mycket glada för att kunna få en mer långsiktighet i vår verksamhet. Nu får vi en tryggad ekonomi ett antal år och vi kan koncentrera oss på att fördjupa samarbetet med Huddinge kommun och med Polisen. Vi kommer att få möjlighet att utöka vårt engagemang för tryggheten i Huddinge genom att utveckla nya sätt att arbeta, säger Kim Kimréus, styrelseordförande i Grannstöd Huddinge.

– Det är spännande att vi i Huddinge tar nya grepp för att stötta civilsamhället. Det här är det andra IOP-avtalet Huddinge kommun går in, tidigare har vi ett avtal med Brottsofferjouren. Vi tror på tydligare förutsättningar och kommunen kan på det här sättet förbättra det brottsförebyggande arbetet, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande frågor.

Grannstöd Huddinge är en ideell förening som engagerar frivilliga deltagare som vill gör något för sin egen och andras trygghet i sitt boendeområde. Föreningen har två bilar som medlemmar bemannar och gör observationer under körpassen rörande brott, brottsrisker och brottsförebyggande, trafikmiljö, skadegörelse, klotter, sopdumpning samt olycks- och miljörisker. Föreningen anmäler åtgärdsbehov till polisen, kommunen och andra ansvariga.

Läs mer: http://www.grannstodhuddinge.se