• / Aktuellt
  • / Grönt ljus för ny förskola vid Sjövägen

Grönt ljus för ny förskola vid Sjövägen

Natur- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov till en ny förskola på fastigheten Rubinen 6, Sjövägen 26 i Huddinge.

– Vi är glada att kunna ge grönt ljus för bygget av en ny förskola på Sjövägen. Huddinge växer och vi måste se till att det finns tillräckligt med lokaler som möter Huddinge-föräldrarnas behov, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Turako Skolfastighet 9 AB ansökte i mars 2017 om bygglov för nybyggnad av en förskola i kvarteret Rubinen 6. Pysslingen förskolor och skolor kommer att flytta sin verksamhet hit från Prästvägen 30, Huddinge och planerar att utöka antalet förskoleplatser till 130 barn fördelat på 9 avdelningar och cirka 22 medarbetare.

– Nya, fräscha lokaler för Solängens förskola ger bättre förutsättningar för en trygg och bra förskoleverksamhet. De 30 nya tillkommande förskoleplatserna är ett välkommet tillskott, eftersom antalet förskolebarn växer snabbt i Huddinge, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

Projekten innehåller en förskolebyggnad med en byggnadsarea om 676 m2 och en bruttoarea om 1 300 m2. Till detta kommer ett barnvagnsförråd om 8 m2.

För mer information:

Christian Ottosson (C), kommunalråd och natur-och byggnadsnämndens ordförande

08-535 313 54

christian.ottosson@huddinge.se

Karl Henriksson (KD), kommunalråd och förskolenämndens ordförande

08-535 313 51

karl.henriksson@huddinge.se

Fredrik Jöngren (C), politisk sekreterare

08-535 301 48

fredrik.jongren@huddinge.se

Johanna Patricius (KD), politisk sekreterare

08-535 301 69

johanna.patricius@huddinge.se