Staten saknar pengar för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket presenterade den 31 augusti sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I planen saknas full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn vilket riskerar lägga vägen i ytläge genom värdefulla naturområden i kommunen.

- Trafikverkets besked att de inte lyckats avsätta tillräckligt med pengar för att lägga Tvärförbindelse Södertörn i tunnel under Flemingsbergs naturreservat är ett bedrövligt besked för miljön i Huddinge och äventyrar därmed hela bygget av vägen och en positiv utvecklingen av Södertörn. De boende och företagen på Södertörn är i stort behov av bra vägförbindelser. Utan väl fungerande infrastruktur är risken stor att företagens investeringar, med tusentals ytterligare arbetsplatser som följd, hamnar någon annanstans i Stockholmsområdet än här i södra delen av länet, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge.

Läs Daniel Dronjaks (M) uttalande med anledning av beskedet.

Bild: Trafikverket