Centerpartiet på studieresa till Linköping

Vallastaden är en nybyggd stadsdel intill universitetsområdet i Linköping som kännetecknas av miljösmarta lösningar och en stor mångfald i stadsbilden. Här blandas flerbostadshus i alla upplåtelseformer med villor, radhus, studentboenden med mera. Det är hela 40 aktörer som varit med och byggt stadsdelen på rekordsnabb tid. Första helgen i september invigdes området med en bomässa. Centerpartiet i Huddinge var naturligtvis där och inspirerades.

Muharrem Demirok, längst till vänster i bilden, och Centerpartiet i Linköping tog initiativet till detta djärva stadsbyggnadsprojekt i valrörelsen 2010. Sedan dess har man i samarbete med 40 olika byggherrar, alltifrån kommunalabostadsbolaget och större aktörer till enskilda privatpersoner, byggt ungefär 1000 bostäder i området. Området är byggt med en tanke på hur vi måste planera områden i framtiden för att vi ska kunna bo så hållbart som möjligt.

Kommunen har tagit fram en detaljplan och tilldelningen av mark har skett med mindre byggråtter så att även mindre aktörer har kunnat delta. Kommunen har använt närmare 20 kriterier som de som vill delta i markanvinsningen fått uppfylla. Ju fler kriterier som uppfyllts desto mer poäng och därmed större möjlighet att få marken tilldelad sig. Det här har lett till en stor mångfald av aktörer med stor variation i stadsbilden.

Eftersom området är nytt anlade Linköpings energibolag Tekniska verken ett kulvertsystem under hela området. Där går vattenledningar, avlopp, rör som leder bort avfall, el med mera. På så sätt blir det lättare att laga i systemet utan att gräva upp gatan.

Multihuset Flustret. Här finns parkering, teknisk infrastruktur, miljörum, biodling med mera. Fasaden är klädd med solceller som för ett otränat öga ser ut som något tonade glasrutor.

Christian Ottosson posserar vid soptunnorna i området. Matavfall och brännbara hushållssopor sorteras var för sig och sugs genom ett rör till en uppsamlingsplats. Soptunnorna öppnar man med en personlig tag. Soporna vägs och man får på så sätt en individuell sopavgift beroende på mängden man slänger.

I mitten av området går en bäck, ett stort dike med växtlighet i och runt om. I det tas dagvattnet om hand och renas på

Centerpartister från Huddinge på besök i Linköping. Alla foton: Henrik Juhlin

Text

Text