Flemingsberg fortsätter växa

800 bostäder, 2 nya förskolor, butikslokaler, cykelpooler och förbättrad parkmiljö på nya Hälsovägen i Flemingsberg. Christian Ottosson kommenterar ett av höstens stora byggbeslut.

Kommunfullmäktige fattade beslut om den nya detaljplanen till Hälsovägen 12 juni i år. Efter ett överklagande har nu Mark-och miljödomstolen tagit ställning till att det nya projektet kan påbörjas.

-Detta är ett viktigt projekt för att fortsätta utveckla Flemingsberg till att bli en attraktiv stadskärna, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden i Huddinge kommun. Flemingsberg är en viktig regional kärna som samlar både bostäder, företag, högskola och sjukhus. Därför är denna satsning extra viktig, både för Huddinge men också för hela Stockholmsregionen.

De nya kvarteren har ett modernt tänk vad gäller mobility management och miljöåtgärder. Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och förändra attityder och beteenden för att få ett mer hållbart samhälle. Detta tar sig uttryck i bland annat cykelpooler och eluttag för cykel och bil. I framtiden kan även kostnadsfri hemleverans av mat och bilpooler bli aktuellt.

-Detta projekt är också viktigt för de framtida infrastruktursatsningarna, Spårväg Syd och  tvärförbindelse Södertörn, säger Christian Ottosson (C).

Kvarteret kommer att innefatta både bostadsrätter och hyresrätter och byggstart sker 2019.

Bild: Kod Arkitekter