Centerpartiet lanserar grönt transportpaket

Fler infartsparkeringar, djärva kollektivtrafiksatsningar och smarta cykelinvesteringar. Så kan Centerpartiets förslag för gröna transporter summeras. Inför höstens kommunval går partiet fram med flera nya idéer.

- Ingen kan ducka för klimatfrågan. Vi behöver bygga fler infartsparkeringar, annars kommer inte folk att ta tåget. Det gäller både för cykel och för bil. Centerpartiet vill ha fler parkeringar i t ex Stuvsta som är kostnadsfria på kvällar och helger, det måste komma igång snart, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Centerpartiet vill satsa på det som för kommunen framåt. Det gäller då att våga tänka nytt. Förutom att satsa på modern teknik, fler laddstolpar och fler parkeringsplatser för utsläppsfria fordon så föreslår partiet också en ny bussförbindelse mellan centrala Huddinge och den regionala stadskärnan Kungens kurva.

- Vi vill skapa en ny förbindelse från Fullersta och Utsälje till Kungens kurva med elbuss och en utbyggd snabbcykelväg. Det skulle göra bussen till ett mer attraktivt alternativ, säger Henrik Juhlin (C), ersättare i kommunstyrelsen.

Centerpartiets paket för gröna transporter:

  1. Bygga fler infartsparkeringar, i första hand på östra sidan av stationen i Stuvsta.
  2. Avskaffa Skip stop på minst en pendeltågstation i östra Huddinge, liksom för Stuvsta.
  3. Bygga en ny bussförbindelse och snabbcykelväg mellan centrala Huddinge och Kungens kurva.
  4. Bygga ut cykelvägnätet, skapa säkra cykelparkeringsgarage vid pendelstationerna och förbättra underhållet av befintliga vägar.
  5. Genomföra satsningarna på Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd som de två viktigaste infrastruktursatsningarna för kommunen framöver.
  6. Öka trafiksepareringen av gång- och cykelvägar för att minska trafikolyckorna och öka tryggheten för båda trafikslagen.
  7. Underlätta för el- och biogasfordon i kommunen med laddstolpar i varje detaljplan och fler parkeringsplatser för dessa fordon.
  8. Att kommunen fortsätter arbetet med att samordna varutransporterna till verksamheterna, för minskade utsläpp. Hittills har utsläppen minskat med 70 procent.