• / Aktuellt
  • / Huddinge kommun stöttar gårdsarrendatorerna

Huddinge kommun stöttar gårdsarrendatorerna

Sommarens torka är ett stort och allvarligt problem för jordbruket och bönderna. Det går inte att bara att sitta och hoppas på regn. Alla måste göra det man kan för att hjälpa till i denna svåra situation, både här i kommunen men inte minst regeringen.

Det torra och varma vädret har medfört brist på foder i stora delar av Sverige, så även i Huddinge. För att underlätta fodertillgången erbjuder kommunen gårdsarrendatorerna slåtter av ängar som ligger inom naturreservaten.

- I ett krisläge får vi hjälpas åt. Kommunen måste göra allt i sin makt för att gårdsarrendatorernas djur ska klara sig. Därför har jag haft dialog med förvaltningen för att se till att bönderna får tillgång till mer mark, säger Christian Ottosson (C), ansvarig för kommunens arrendegårdar.

Merparten av Huddinges jordbruksmark är utarrenderad till våra fem arrendegårdar eller ridstall. För att öka tillgången till foder erbjuder kommunen nu gårdsarrendatorerna ängsslåtter på den icke-arrenderade marken, till exempel i våra naturreservat. Här kan ängarna slås redan från 15 juli i år. Kommunen ser även över lämplig mark för bete.

Det är inte bara Huddinge kommun som drabbas av torkan. Läget för svenskt lantbruk är akut. Läget för svenskt lantbruk är akut. Sommarens långa period av torka och värme riskerar att få allvarliga konsekvenser. Många bönder vittnar om att skördar torkar bort. Djur måste nödslaktas när fodret inte räcker till. Tyvärr har regeringen varit alltför passiv. Därför vill Centerpartiet att regeringen kallar till en kriskommission för att se vad som kan göras på både kort och lång sikt. Kriskommissionen måste se till att åtgärder som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion så snabbt som möjligt kommer på plats.

Eftersom bönderna drabbas hårt av torkan just nu krävs det att regeringen genast agerar, exempelvis genom att säkerställa undantag från EU-regelverk, att de ligger på EU-kommissionen för att utnyttja EU:s krisfonder och skyndar på utbetalningen av jordbruksstöd. På flera håll i landet har kommuner, likt Huddinge kommun, börjat upplåta sina gräsytor åt torkdrabbade lantbrukare för grässkörd till foder.

Som konsument kan man också bidra och stötta våra bönder genom att endast handla svenskt kött, då hjälper man bönderna att sälja det kött som annars måste gå till nödslakt och brännas. Risken är annars att torkan leder till att för många bönder måste lägga ned. Då kommer vi inte längre kunna välja närodlat kött.