Oroande med SD:s faktaresistens

Det finns regler och det finns regler. Det finns vissa som vi ofta diskuterar, och så finns det de regler som vi tar för självklara när vi för ett demokratiskt samtal. Tills man möter någon med en annan demokratisyn.

Jag skriver det här efter den årliga budgetdebatten i landets 14:e största kommun. Jag är djupt orolig för att vi ska påverkas negativt av Sverigedemokraternas faktaresistens och ointresse för att delta i ett demokratiskt samtal om problem och lösningar.

I det aktuella fallet påstår SD i sitt inlämnade budgetförslag att brottsligheten ökar, när trenden snarare är den omvända. Den totala anmälda brottsligheten minskade exempelvis med nästan 20 procent 2006-2016. Som ansvarigt kommunalråd är jag den förste att hålla med om problem finns, exempelvis med de skjutningar som har ökat. Benägenheten att anmäla spelar också in. Men oavsett vad media skriver eller vad vi själva tror, måste vi förhålla oss till sanningen.

Så här svarade gruppledaren Arnold Boström (SD) om varför han i strid med fakta och statistik hävdar att brottsligheten ökar. Jag frågade i talarstolen "Vad har du som ledande kommunpolitiker för ansvar att ge en korrekt verklighetsbild?" Hans svar på denna fråga var att han lutar sig mot "tycke, smak och tro". Inget mer. Inga argument. Jag har nog aldrig i kommunfullmäktige mött en sådan brist på respekt för fakta.

Det är nu viktigare än på länge att skilja mellan åsikter och demokratisyn. Arnold och jag kan ha olika åsikter, men riktigt orolig blir jag när han i talarstolen inte bryr sig om att alls relatera till sanningen om brottsligheten. Det är en skrämmande syn som i värsta fall öppnar dörren för auktoritära ledare.

Inför valet den 9 september behöver alla ställa sig frågan: Kan man lita på nån som inte bryr sig om det demokratiska samtalet? Kan man lita på nån som bygger sin verklighetsbild på "tycke, smak och tro"?

Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för brottsförebyggande arbete

Texten är publicerad i Mitt i Huddinge 20180703