Pressmeddelande: Grönt ljus för nytt äldreboende

Igår tisdag beslutade natur- och byggnadsnämnden att ge bygglov till ett nytt äldreboende och en förskola i Segeltorp, på fastigheten Bildhuggaren 1 i Segeltorp. Det är en helt ny yteffektiv kombination där verksamheterna delar på till exempel kök.

- Det är mycket glädjande att idag få besluta om framförallt ett nytt äldreboende. Behovet finns och nu blir det ca 90 nya platser för äldre. Vi har länge längtat efter detta och nu kan spaden sättas i marken för Huddinges första äldreboende på många år, säger Christian Ottosson (C), ordförande i Natur- och byggnadsnämnden.

Enligt bygglovet är det äldreboendet som kommer ta störst plats i fastigheten. Förskolan får sex avdelningar och får en härlig förskolegård och lekyta utomhus. Att köket lokaliseras centralt innebär också att båda verksamheterna kan använda detta och även personalutrymmen samlokaliseras.

Byggnaden uppförs delvis med gröna tak för upptagning av regnvatten. Innan startbesked ges för att börja bygga ska föroreningarna i marken tas hand om. Inflyttning planeras till senast år 2021.