• / Aktuellt
 • / Centerpartiets klimatpaket

Centerpartiets klimatpaket

Minskade klimatutsläpp, gröna transporter, klimatsmart byggande och närproducerad mat. Det är innehållet i Centerpartiets klimatpaket för Huddinge. Totalt går Centerpartiet går till val med över 60 förslag för klimat och miljö.

– Det är allvar nu och dags för handling. Sommaren visar att ingen längre kan ducka för klimatfrågan. Vi måste nu tänka nytt och ge bilberoendet en match. Vi vill satsa stort på minskade klimatutsläpp, gröna transporter, klimatsmart byggande och närproducerad mat. En röst på Centerpartiet är en röst på ett grönare Huddinge, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

I Centerpartiets valplattform för Huddinge 2019-2022 finns totalt över 60 förslag inom miljö och klimat. Den gångna mandatperioden har vi också haft ansvar för miljöfrågorna och har levererat ett 20-tal av våra miljöfrågor från 2014 års val.

– Vi vill skapa en ny förbindelse från Fullersta och Utsälje till Kungens kurva med elbuss och en utbyggd snabbcykelväg. Det skulle göra bussen till ett mer attraktivt alternativ, och är ett exempel på hur vi kan tänka nytt om vi bara vill. Vi behöver också fler infartsparkeringar och slopa skipstop-systemet som fortfarande finns i östra kommundelen, säger Henrik Juhlin (C), ersättare i kommunstyrelsen.

 1. Minska kommunens energianvändning i egna lokaler genom energieffektivisering.
 2. Öka solenergin i kommunala lokaler och göra det enklare att investera i solenergi.
 3. Bygg en vindkraftpark vid Sofielund, där finns ett av länets bästa vindlägen på land.
 4. Skapa en kretsloppspark med second hand-varor och återanvändning.
 5. Skapa ett lokalt Energicentrum för tips och råd för invånare och företag.
 6. Bygg en ny bussförbindelse och snabbcykelväg mellan centrala Huddinge och Kungens kurva genom Gömmarens naturreservat.
 7. Bygg fler infarts- och pendelparkeringar som är kostnadsfria på kvällar och helger för att stärka kollektivtrafiken. Avskaffa Skipstop så fler tåg stannar i Skogås/Trångsund.
 8. Bygg fler laddstolpar och parkeringsplatser för el- och biogasfordon.
 9. Utred möjligheten till miljözoner i Huddinge för att minska de fossila bränslena.
 10. Bygg ut cykelvägnätet i hela kommunen och till andra kommuner.
 11. Inför en ny granskning av alla byggprojekt för att garantera att de är ekologiskt hållbara. Vi vill använda ett så kallat livscykelperspektiv som innebär att all miljöpåverkan beskrivs innan ett investeringsbeslut fattas.
 12. Bygg fler hus i trä, som är det material som ger minst klimatutsläpp. Kommunen ska ta fram en trähusstrategi för att öka kunskapen om trä som byggnadsmaterial.
 13. Bygg fler bostäder nära pendeltågstationerna för att minska bilberoendet.
 14. Öka andelen närproducerad mat och ställ lika höga djurskyddskrav på mat oavsett ursprungsland.
 15. Öka andelen lokalt lagad mat genom att alla skolor får egna tillagningskök.