• / Aktuellt
 • / Centerpartiets valfrihetspaket

Centerpartiets valfrihetspaket

Centerpartiet presenterar nu en rad förslag för att öka valfriheten i Huddinge. Vi vill göra det enklare för dig som invånare att själv välja vilken verksamhet som passar dig eller ditt barn bäst. Därför vill vi införa kundval, där du själv bestämmer vilken aktör du vill använda dig av. Vi vill också göra det lättare att driva företag i kommunen.

- Idag är det möjligt för oss i Huddinge att välja mellan olika aktörer inom hemtjänst, förskola och i viss mån inom skolan. En röst på Centerpartiet är en röst för att alla invånare ska kunna bestämma mer över sina liv, säger Christian Ottosson, kommunalråd för Centerpartiet.

 1. Inför kundval med en "kulturpeng" inom kulturskolan (dans, musik och teater) så att köerna minskar och fler ungdomar får delta. Kommunens egen Kulturskola har ofta problem med köer och brist på lokaler och Nacka är ett exempel på en kommun som har satsat på att öka valfriheten.
 2. Öka valfriheten inom äldreomsorgen så att äldre och brukare kan välja utförare själv. Förutom hemtjänst vill vi införa kundval för särskilda boenden.
 3. Inför ”jobbpeng” som kundval, så att personer med försörjningsstöd kan välja arbetsmarknadsstöd på egen hand.
 4. Ge företagare ett bra bemötande hos kommunen, tydliga besked på de frågor som ställs och ett effektivt och snabbt handläggarstöd.
 5. Öka antalet E-tjänster i kommunen och öka transparensen genom fler digitala kanaler med bättre sökfunktioner.
 6. Pröva att lägga en ungdomsgård i drift hos en fristående utförare eller ideell förening. All kommunal verksamhet ska inte utföras av kommunen.
 7. Underlätta för mindre företag att delta i kommunala upphandlingar, genom att dela upp stora upphandlingar i flera mindre, rensa bort krav som inte ger kommunen mervärde och krav som hämmar konkurrens.
 8. Kommunen ska aktivt arbeta för att fristående aktörer ska starta upp förskolor och skolor i kommunen. Detta är viktigt både för att öka valfriheten och för att avlasta kommunens investeringsbudget de kommande åren.
 9. Sänk kommunalskatten. Vi vill arbeta för att kommunalskatten ska komma på samma nivå som länssnittet.
 10. Genomföra effektiviseringar i kommunen genom bättre IT-stöd och genom att se till att organisationen gör rätt saker, gör saker på rätt sätt och i rätt tid. Exempelvis genom kortare handläggningstider, förenklade rutiner och en mer effektiv organisation.