Så sänker vi Huddinges skatt

Efter åtta år i kommunledningen vet vi att förvaltningarna inte jobbar tillräckligt effektivt. Flera utredningar visar nu att det finns en besparingspotential på många miljoner, och om detta måste vi prata nu i valrörelsen. Kommunens invånare förtjänar den bästa servicen, utan att det ska svida i plånboken.

I en rapport om hemtjänsten kan man läsa om inkompetens och dåliga IT-system samtidigt som man kritiserar organisationen, budgetprocessen, arbetsledningen och verksamhetsstyrningen. Biståndsenheten kritiseras för att fatta beslut som ger utförarna stora problem att arbeta effektivt. Man lägger ut schema som gör att personalen får mindre tid.

En politisk kommunledning måste sköta kommunen effektivt. Det finns tre starka skäl till det. För det första är det invånarnas pengar som vi hanterar. Då behövs ständiga effektiviseringar genom bättre IT-stöd och att organisationen gör rätt saker, gör sakerna på rätt sätt, tillräckligt bra och i rätt tid. Vi behöver skapa fler E-tjänster som kan minska byråkratin samt korta ner handläggningstider och förenkla rutiner.

För det andra behöver kommunen göra stora investeringar när befolkningen förväntas ökar. För att inte skatten ska skjuta i höjden måste det till effektiviseringar. Bättre upphandling kan ge stora besparingar genom att skriva offertförfrågningar som inte driver kostnader och genom att undvika krav som inte ger nytta och värde för Huddingeborna.

För det tredje så hör Huddinge till de kommuner som redan har en hög kommunalskatt. Vi vill därför sänka kommunalskatten till samma nivå som länssnittet utan att snåla på välfärd och andra tjänster som är viktiga för Huddingeborna. Fler fristående aktörer ska driva förskolor och skolor, äldreboenden och kulturskolor. De gör det ofta både billigare och bättre.

Centerpartiet kommer att jobba för en effektiv kommun som inte slösar med skattebetalarnas pengar. Vårt mål att ge mer värde och nytta för Huddingebornas skattepengar än vad man hittills fått uppleva.

Christian Ottosson (C), kommunalråd

Klas Hamrin (C), kommunkandidat