• / Aktuellt
  • / Huddinge börjar sopsalta gång- och cykelvägar

Huddinge börjar sopsalta gång- och cykelvägar

Bild

Det kommer bli lättare för huddingeborna att cykelpendla kommande vinter. Nu är det klart vilka sträckor som ska sopsaltas när Huddinge kommun inleder ett pilotprojekt under kommande vinter.

Huddinges pilotprojekt innebär att ett antal gång- och cykelvägar sopsaltas under de två kommande vintersäsongerna. Det är de beslutade regionala cykelstråken och de stråk som idag är flitigt använda som kommunen utgått ifrån när de bestämt var sopsaltningen kommer ske.

– Vi är glada att äntligen få detta på plats. Cykelpendlare efterfrågar det och jag ser det även som en insats för att sänka klimatutsläppen när vi underlättar för fler att gå och cykla, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge.

  1. Cykelstråk utmed Huddingevägen från Alfred Nobels allé i Flemingsberg som gränsar till Botkyrka kommun fram till Sjödalen vid Rådsvägen där Trafikverket tar över ansvaret för underhållet, här sker också sopsaltning liksom vidare in mot Stockholm innerstad. 
  2. Cykelstråk utmed Häradsvägen vid Stuvsta fram till Stockholms stads kommungräns vid rondellen i Segeltorp.
  3. Cykelstråk utmed Ågestavägen från Huddingevägen fram till Stockholm stads kommungräns vid Ågestabron.
  4. Cykelstråk längs med Gamla Nynäsvägen i Skogås-Trångsund som går från Fållan till Länna.

Sopsaltning innebär att istället för att sanda så sopas snö och is bort med en maskin som samtidigt lägger ut salt som håller gång- och cykelvägen halkfri.

Läs mer om Centerpartiets arbete för bättre förutsättningar för cykling och om sopsaltning i Huddinge och Stockholmsregionen här och här.

Läs mer på Huddinge kommuns hemsida.

Regional cykelplan för Stockholms län