• / Aktuellt
  • / Nomineringar för mandatperioden klara

Nomineringar för mandatperioden klara

Nu har medlemmarna i Centerpartiet i Huddinge nominerat personer till förtroendeuppdragen i Huddinge kommun för kommande mandatperiod.

På kvällen den 27 november samlades Centerpartiet i Huddinges medlemmar till nomineringsstämma i Mariakyrkan i Skogås. Centerpartiet gick fram i valet och antalet förtroendeuppdrag har därför blivit fler.

Kommunstyrelsen: Christian Ottosson, 2:e vice ordförande och gruppledare, Henrik Juhlin, ersättare

Bygglovs- och tillsynsnämnden: Henrik Juhlin, vice ordförande och Lars Berkesten, ersättare

Förskolenämnden: Tomas Selin, ordförande och Emelie Dahlgren-Källbäck, ersättare

Grundskolenämnden: Annelie Rogmalm, ledamot och Martin Lindström, ersättare

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden: Didrik von Seth, ledamot och Annie Östlund, ersättare

Klimat- och stadsmiljönämnden: Christian Ottosson, ordförande och Lasse Larsson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden: Johan Alexandersson, ledamot och Ivica Burazin, ersättare

Socialnämnden: Henrik Juhlin, ersättare

Valnämnden: Henrik Juhlin, vice ordförande

Vård- och omsorgsnämnden: Karin Adolfsson, ledamot

Huddinge samhällsfastigheter: Lars-Göran Sander, vice ordförande

Huge Bostäder: Martin Lindström, ledamot

Moderbolaget: Christian Ottosson, ledamot

Södertörns Energi: Bengt Åkerblom, suppleant

SRV återvinning: Didrik von Seth, suppleant

Näringslivsberedningen: Lisa Alexandersson, ledamot

Trygghets- och delaktighetsberedningen: Karin Adolfsson, ledamot och Bengt Sundbaum, ersättare

Vid ett tidigare möte valdes Klas Hamrin till att ingå i kommunens revision.

Samma kväll tackades Bengt Nylander av efter över trettio år som förtroendevald i kommunen och i centerkretsen, bland annat som gruppledare, kommunalråd och kretsordförande. Bengt höll liv i kretsen under de år Centerpartiet inte var representerat i Huddinge och var som ordförande i kretsen i högsta grad betydelsefull för partiets återinträde i Huddingepolitiken.