Nu stärker vi förskolan

I sommar får förskolan sin nya läroplan. Förskollärarens ansvar förtydligas, och alla barn ska få använda digitala verktyg. Nu stärker koalitionen i Huddinge förskolan för att barnen ska få möta utbildade förskollärare och barnskötare, och barngruppernas storlek kunna hållas nere.

Satsningen för 2019 är på 4 procent. Det är viktigt att stärka förskolan när det finns utrymme. De kommande åren är konjunkturen betydligt mer osäker. Då är det viktigt att redan nu påbörja prioriteringen av barn och unga med en sån här budgetsatsning.

- Huddinges familjer ska veta att vi prioriterar förskolan, säger förskolenämndens ordförande Tomas Selin. Jag imponeras av så mycket som jag får berättat för mig om arbetet i våra förskolor.

4 procent kan jämföras med Riksbankens inflationsmål på 2 procent, och konsumentprisindex som det senaste året varit 1,9 procent. Det är betydligt närmre de siffrorna som budgetökningarna i kommunerna brukar ligga.

Huddinge är en kommun som växer och det byggs mycket. Något som varit särskilt viktigt i den processen är att tidigt få med förskolorna och skolan i planeringsarbetet så att det finns tillräckligt med platser. När nya förskolor byggs, som är miljöcertifierade och energisnåla, så kan vi också stänga många paviljoner som inte är ändamålsenliga och ännu fler barn kommer att få gå i en modern förskola.

Men nämndens ordförande är tydlig med att förskolan också haft det tufft:

- Jag får en hel del mail av oroliga föräldrar som tycker att barngrupperna är för stora, säger Tomas Selin. När jag tillträdde hade förskolan precis avslutat ett år då man vänt ekonomin. Att hålla budget ska så klart vara en självklarhet, men när man samtidigt betalat av en stor del av skulden som byggts upp så förstår jag att det blivit tufft på vissa håll.

Förskolan jobbar fortfarande med en handlingsplan för en budget i balans. Men med årets tillskott så kommer ett viktigt utrymme för investeringar och pedagogiskt utvecklingsarbete. Samtidigt är det tufft att få tag på utbildade förskollärare, och också barnskötare spås fortsätta vara ett bristyrke de kommande åren.

- Vi har en nationell lärarbrist, den märks, säger Tomas Selin. Jag vet hur pedagogerna i förskolan hela tiden vill göra mer och bättre, därför vill jag fortsätta satsa på förskolan så att våra barn tidigt kan få stöd, möter utbildad personal, och får växa upp till trygga och starka individer.

- Jag läste för ett tag sen en tråd om förskolan på en Facebook-sida för Huddingebor. Det var en förälder som bad om tips på förskola i Huddinge. Där kom det inte så många berättelser från andra Huddingebor. Det gjorde mig otroligt glad. Känner man sig orolig ska man så klart höra av sig, till mig, förvaltningen eller förskolecheferna, för jag vet hur bra det kan bli om man bara får rätt stöd.

Vill ni fortsatt följa arbetet för Huddinges förskolor och skolor kan ni gilla Centerpartiet i Huddinges Facebooksida eller förskolenämndens ordförande Tomas Selin.