• / Aktuellt
  • / Matmångfald i Huddinge – nu välkomnar vi food trucks till kommunen

Matmångfald i Huddinge – nu välkomnar vi food trucks till kommunen

Den tredje april (2019) ställde sig kommunstyrelsen bakom förslaget om att låta företagare använda parkeringsplatser på allmän mark för sina food trucks. Med det här öppnar kommunen upp för ett mer varierat matutbud i kommunen. Beslutet är efterlängtat menar Christian Ottosson, kommunalråd med ansvar för underhåll av stadsmiljöer.

- Mat är alltid kul! Nu kan vi göra det enklare för fler företag att komma till Huddinge, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för underhåll av stadsmiljöer i Huddinge.
 
Mobil matförsäljning innebär att servering av mat sker från fordon som ambulerar mellan olika platser, det vi kallar för food trucks. I beslutet föreslås att en avgift för parkering tas ut och det blir tydligt var man får ha sin försäljning. Det är något som tidigare saknats enligt Ottosson.
 
- Vi har tidigare saknat tydliga riktlinjer för de som vill kunna driva en food truck, säger Christian Ottosson. Nu har vi tagit fram regler som är tydliga och enkla.
 
Avgiften för att få ställa upp sin food truck är 10 000 kr per halvår, och företagaren ansöker hos kommunen. Avgiften är framtagen efter en omvärldsbevakning av hur andra kommuner gör. Det är parkeringsplatser på allmän platsmark som gäller, och för den som är osäker tydliggörs begränsningar av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Huddinge kommun.
 
Nu skickar kommunstyrelsen beslutet till nästa kommunfullmäktige. Sen kan företagarna ställa upp sina food trucks och sälja mat till Huddingeborna.
 
- Nu får vi i Huddinge förhoppningsvis ett mer varierat utbud av mat, säger Christian Ottosson. Det här blir ett nytt inslag i stadsmiljön, med liv och rörelse för oss i Huddinge.