• / Aktuellt
  • / Centerpartiet letar morgondagens energilösningar

Centerpartiet letar morgondagens energilösningar

Centerpartiet letar morgondagens energilösningar. På måndagens besökte Centerpartiet i Huddinge Igelstaverket i Södertälje, som förser stora delar av Huddinge med fjärrvärme.

Ledningen för bolaget visade på ett befriande och utmanande helhetsperspektiv när de berättade om hur de tänker utveckla varumärket ytterligare.

Motståndet i detta arbete är illegal avfallshantering och oseriösa aktörer, men även systemfel som leder till felaktiga beteenden. Avfallet är fravställt och mycket av det som bränns är flis. Det farliga avfallet samlas och hanteras.

Anläggningen i Södertälje producerar både värme och el. Centerpartiet kommer att fortsätta jobba aktivt med energi- och klimatfrågorna i Huddinge.