Huddinge
Centerpartiet lokalt
  • / Aktuellt
  • / Nystart för Huddinges stadsmiljö och ny vinterupphandling

Nystart för Huddinges stadsmiljö och ny vinterupphandling

Det händer mycket på kommunens stadsmiljöavdelning. Nytt ledarskap och beslut om att avbryta vinterupphandlingen. Kommunalrådet Christian Ottosson (C), ordförande i den ansvariga klimat- och stadsmiljönämnden, berättar mer om nystarten.

— Jag är glad att vi nu har skaffat oss både ny förvaltningsdirektör och ny stadsmiljöchef. Det är de två tyngsta tjänstemannarollerna för kommunens arbete med parker, gatuunderhåll och snöröjning, säger Christian Ottosson.

Förvaltningsdirektör och avdelningschef har båda fått lämna sina jobb. Varför var detta nödvändigt?

— Stadsmiljöavdelningen har inte fungerat väl och exempelvis slog revisionsbolaget KPMG i sin rapport 2018 (”Granskning av upphandlingsprocessen” rapporterad på Kommunfullmäktiges möte i februari 2018) fast att förvaltningen inte har haft grepp om upphandlingsfrågorna. Det som nu har hänt med vinterupphandlingen är ett tydligt exempel på det, och KPMG skriver också att politikerna och nämnden har upprepade gånger bett om bättre information men utan att få det. Tillsammans med några andra stora brister blev denna situation till slut ohållbar och såväl förvaltningsdirektör som stadsmiljöchef fick sluta, berättar Christian Ottosson.

Efter att nämnden fattat beslut om upphandlingen i juni dröjde det för lång tid innan anbud kunde lämnas in, eftersom förvaltningen inte hade grepp om upphandlingen. Anbudsförfrågan i årets vinterupphandling var dessutom mer komplex än tidigare. Endast två giltiga anbud kom in och prislappen för dessa var mycket högre än tidigare års vinterkostnader. I det läget valde kommunen att avbryta upphandlingen.

Vad händer nu med vinterupphandlingen?

Nu gör våra nya chefer en så snabb upphandling för kommande vinter som möjligt, och det blir på ett liknande sätt som tidigare år. Som alltid ska vi anstränga oss för att hålla budget och därför kommer dialogen mellan stadsmiljöavdelningen och entreprenörerna att vara avgörande. Det är självklart inget bra utgångsläge att göra upphandlingen så här sent, men jag känner mig ändå trygg med den nya kompetensen som vi har skaffat oss, säger Christian Ottosson.

Varför är det viktigt med en nystart för stadsmiljöfrågorna i Huddinge?

- Jag tror att många invånare har sett bristerna, oavsett om det gäller gatubeläggning, snöröjning eller parker. Det betyder självklart inte att allt har varit dåligt, men styrningen, ledarskapet och professionalismen har inte alls hållit den nivå som vår kommun ska ha. Därför är jag stolt över att vi i den politiska koalitionen har vågat ta steget och skaffa ny kompetens för de viktiga stadsmiljöfrågorna, avslutar Christian Ottosson.

Vill du läsa mer om Centerpartiets idéer för Huddinges stadsmiljö, klicka HÄR