• / Aktuellt
  • / 6,4% högre barnpeng i Huddinge

6,4% högre barnpeng i Huddinge

När den styrande koalitionen i Huddinge kommun presenterar förslaget till förskolans ekonomi för 2020 så höjs ersättningen för varje barn. Huddinges kommunala förskolor får en höjning av grundbeloppet med 6,4 procent.

- Vi måste satsa på de yngsta när vi har ett utrymme. Det är viktigt för våra barns uppväxt att de får vara trygga och lyckliga, och att de får vara en miljö där de får leka och lära med duktiga förskollärare och barnskötare, säger Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden.

Höjningen av grundbeloppet möjliggörs samtidigt som alla nämnder i kommunen fått nolluppräkning. Förskolenämnden har efter två års återbetalning av tidigare skulder en ekonomi i balans och ett positivt kapital. Det är med den bakgrunden som nämnden lägger fram förslaget om att omställa enheternas kvarvarande underskott. Fristående huvudmännen kompenseras i samband med detta, i enlighet med lagkravet på likabehandling mellan den kommunala förskolan och fristående huvudmän.

På totalen får alltså de kommunala förskolorna 6,4 procent högre grundbelopp och de fristående en ökning med 3,1 procent. Det möjliggörs efter en anpassning av verksamheten för att få ut så mycket som möjligt av nämndens ram till förskolorna. Barn- och utbildningsförvaltningen omfördelar resurser från central förvaltning till förskolornas grundbelopp.

- Rektorerna och pedagogerna är de som bäst vet hur behoven ser ut i verksamheten, därför är det bra att de får mandatet att prioritera för hur pengarna gör mest nytta för varje barn, säger förskolenämndens ordförande Tomas Selin (C).

Förskolenämndens verksamhetsplan ska beslutas på nämndsammanträdet den 13:e november. I förslaget finns också uppdrag att göra ett jämförelsearbete om verksamheten kan bedrivas bättre genom att se både till de egna förskolorna och andra huvudmän.

- Det är viktigt för nämnden att jobba för att stärka våra förskolor. För att bli bättre kan vi både lära av vad vi redan gör riktigt bra och se till hur andra jobbar, säger förskolenämndens ordförande Tomas Selin (C).

Förskolenämnden beslutar om nya nivåer på grundbeloppet på nämndsammanträdet den 13 november. Hanteringen av de kommunala enheternas skuld och kompensationen till fristående huvudmän beräknas gå upp för beslut på Kommunfullmäktige den 9 december.

- 2020 stärker vi ledarskapet i Huddinges förskolor. Med det här tillskottet till förskolorna får vi förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten och samtidigt ta vårt ansvar som kommunal huvudman. Det handlar om att barnen ska vara trygga och lyckliga, ta ansvar för personalens välmående, och ha en ordnad ekonomi, säger Tomas Selin (C), ordförande i Förskolenämnden.

 

*besluten 13 november och 9 december fattades enligt förslag. Tidigare kommunicerades en nivå om 6,3 procent, men efter ytterligare korrigeringar i december så landade totalen på 6,4 procent i höjd barnpeng.