Östra Huddinge får ny fotbollsplan

Kommunens samhällsbyggnadsutskott har nu klubbat beslutet om en ny 11-mannaplan centralt i Skogås. Planen placeras nära Racketcentrum och simhallen och ska stå färdig till hösten 2020.

- Nu får alla fotbollsintresserade en ny plan i Östra Huddinge, säger kommunalrådet Christian Ottossson (C).

Det blir en 11-mannaplan i konstgräs. Från kultur- och fritidsförvaltningen informerade man i dag om planen att använda den nya generationens konstgräs, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Halva investeringskostnaden för planen finansieras genom bidrag från Boverket medan kommunen står för den andra halvan av kostnaden. En utredning om var planen skulle kunna placeras har pågått under en tid, och man har nu hittat en plats på fastigheten som har beteckningen Östergården 1.

- Vi kan inte vänta längre. Föreningen och de fotbollsintresserade har under en tid flaggat för behovet av en till plan, säger Christian Ottosson.

En konstgräsplan har ungefär 10 års livslängd, och det långsiktiga behovet måste tillgodoses. I beslutet konstateras att en långsiktig lösning för en ny plan måste ses över i samband med utvecklingsplanen för Östra Huddinge.

- Vår vision är att på sikt också kunna stärka Mossen som idrotts- och mötesplats. Det måste finnas med i kommunens planer för kommunens utveckling, säger Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson.