• / Aktuellt
  • / Ottosson kämpar för gröna hållbara samhällen på SKL-kongressen

Ottosson kämpar för gröna hållbara samhällen på SKL-kongressen

När SKL-kongressen inleds i dag är Christian Ottosson (C), Huddinges kommunalråd med ansvar för klimat och stadsmiljöer på plats för att göra det lättare att genomföra lokala miljöinitiativ.

- Vi föreslår att SKL ska vara drivande i att uppmuntra och göra det lättare att genomföra lokala miljöinitiativ. Den nationella nivån för kommuner och regioner bör verka för att bort nationella regler som begränsar och försvårar lokala lösningar för att skapa hållbara gröna samhällen, säger Christian Ottosson.

Världens utsläpp måste minska. Men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen. För att möjliggöra den omställning som krävs spelar det offentliga en roll, men vi vet att den avögrande faktorn främst är företags, individers och organisationers innovationskraft och engagemang. Politikens roll är att ta fram smarta styrmedel och regelverk som gör det enklare och mer lönsamt för såväl företag som privatpersoner att ställa om till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Den 27-28 november 2019 genomförs SKL:s kongress i Linköping. Då samals 451 ombud från hela landet, varav 47 från Centerpartiet. Vice ordförande för SKL är Carola Gunnarsson från Sala.

Motionen om att möjliggöra lokala miljöinitiativ är inlämnad av centerpartisterna Christian Ottosson, kommunalråd i Huddinge, Anna-Britta Åkerlind, oppositionsråd i Örnsköldsvik, Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storuman.

- Arbetet för ett klimatneutralt Sverige och Europa startar lokalt, runtom i Sveriges alla kommuner och regioner och hos alla individer. Vi måste alla bidra och alla ska ges rätt förutsättningar att minska sitt klimatavtryck. Alternativet att inte ställa om kommer alltid vara värre, både för individen och kommande generationer, för samhället och för den övriga världen, säger Christian Ottosson.