• / Aktuellt
  • / Huddinge bygger stad i Kungens kurva

Huddinge bygger stad i Kungens kurva

Det började redan 2012, i alla fall om man frågar oss i Centerpartiet. Då presenterade vi vårt koncept för bostäder och en mer levande stadsmiljö i Kungens kurva. Vi kallade det för Nybyggarland Kungens kurva eftersom det hittills inte bor någon i handelsområdet.

Nu går kommunen äntligen vidare med projektet. Under tisdagens samhällsbyggnadsutskott behandlades ärendet om planprogram för området i Kungens kurva.

Bostäderna kommer att byggas intill den kommande spårvägen och ger därför goda möjligheter att minska beroendet av bil, samtidigt som det kan ge tryggare stadsmiljöer än i dag. Det planeras för verksamheter i bottenvåningarna, längsmed gatorna och runt det stora torget. Stadsdelen får också en centralt belägen park.

Kungens kurva blir en stadsdel som får liv dygnet runt. I området finns redan en stor handelsplats, så i det nya området planeras för 3 500 bostäder, äldreboende, grundskola och flera förskolor.

Det nya grepp som kommunen nu provar med ett hållbarhetsprogram gör att miljö- och klimatfrågor finns belysta i ett tidigt skede och det ökar chansen att alla inblandade gör medvetna gröna beslut i alla byggprocesser. Det gäller till exempel klimatpåverkan från byggandet, ekosystemtjänster och tillvaratagande av överskottsenergi.