Vi minns Allan Pettersson

Allan Pettersson är en av de personer som betytt allra mest för Centerpartiets utveckling, och för svensk politik. Han byggde upp en växande och modern centerorganisation, var partisekreterare under hela Thorbjörn Fälldins period som statsminister och utvecklade AB Centertidningar från grunden till en mycket stabil och lönsam tidningskoncern.

Han föddes den 16 februari 1930 i Fröderyd i Jönköpings län, son till lantbrukarna Frans och Elin Petersson. Efter genomgången lantbruksskola i Tenhult och föreningsskolan Sånga Säby anställdes han som distriktsstudieledare vid Svenska Landsbygdens Studieförbund, SLS, en föregångare till Vuxenskolan 59-61.

Därefter tog engagemanget i Centerpartiet över, där hans organisatoriska förmåga togs tillvara. Ombudsman i Jönköpings län 61-64, riksombudsman 64-68, samt kanslichef vid riksorganisationen 68-76. Han var ledamot i kommunfullmäktige i Huddinge 70-76.

Allan Pettersson hade stor organisatorisk och ekonomisk kompetens samt mycket gott politiskt omdöme. Han var med och moderniserade Centerpartiets organisation från olika positioner. Från mitten av 60-talet växte antalet medlemmar i Centerpartiet från drygt 113.000 till över 141.000 medlemmar toppåret 1978. Samtidigt ökade Centerpartiets andel av väljarkåren i varje val till som mest 25 %. Allans alltid goda humör och närhet till skratt bidrog extra till att han blev högt uppskattad både inom och utom centerrörelsen.

1976 efterträdde Allan Petterson den legendariske Gustaf Jonnergård som Centerpartiets partisekreterare, en befattning som han innehade fram till 1984. Han var alltså partisekreterare under hela den period då Centerpartiet ledde Sveriges regering med Thorbjörn Fälldin som statsminister. En roll som var både betydelsefull och krävande. Som både kanslichef och partisekreterare var Allan ett ovärderligt stöd för Thorbjörn Fälldin under största delen av dennes mångåriga partiledartid.

Under regeringsåren stod han i främsta linjen när debattens vågor gick höga i frågor som rörde kärnkraft, karensdagar och skattereform. Allan beskrivs som helt orädd när det gällde att föra fram obekväma besked, och var med och fattade avgörande beslut om alltifrån valkampanjer till hantering av regeringskriser.

En av sina främsta insatser gjorde han som företrädare för Centerpartiet som tidningsägare. Allan Pettersson insåg vilken stor vikt tidningarnas ledarsidor hade för den politiska debatten. Partiet startades en gång tack vare en tidning, Landsbygden i Falköping. Centertidningar AB köptes in under Allans tid som kanslichef 1973. Han var VD från början, VD och koncernchef 84-97. Han arbetade dubbelt med jobbet som VD för tidningsrörelsen under hela sin tid som partisekreterare.

Centerpartiet var innan förvärvet svagt representerat i dagspressen. Bilden förändrades när Södermanlands Nyheter, Länstidningen Södertälje, Nynäshamnsposten, Norrtelje Tidning och Nacka Saltsjöbadens tidning blev centerägda. Till koncernen knöts även Hallands Nyheter, Östersunds-Posten, Hudiksvalls Tidning och Lidingö Tidning.

Tyvärr var det inga vinstgivande tidningar som övertogs från början. Lönsamheten var låg, och ett par av tidningarna till och med nära konkurs. Allan Pettersson tvingades tillsammans med Gunnar Söder, ordförande i en av tidningsstyrelserna, gå i personlig borgen för att få fram ett lån. Med en rad olika åtgärder lyckades Allan och medarbetare få ordning på ekonomin. Han hade god förmåga att rekrytera duktiga chefer till företagen. Andel i vinstsystem infördes för alla medarbetare. Stora investeringar genomfördes i tryckpressar, tryckhallar och tidningshus. Upplagorna ökade.

Allan Pettersson ville att varje enskild tidning skulle stå på egna ben och det fungerade bra. Tidningskoncernen sköttes efter samma ledstjärnor som Centerpartiet vill att man ska driva annan verksamhet, med sparsamhet, begränsad central administration och decentraliserad makt. Med åren blev Centertidningar AB alltmer framgångsrikt, både publicistiskt och ekonomiskt. När tidningskoncernen såldes av Centerpartiet 2005 var försäljningssumman drygt 1,8 miljarder kr.

Allan Pettersson avled några dagar efter sin 90 årsdag i februari 2020. Han sörjes närmast av barnen Helen och Tommy, barnbarn, barnbarnsbarn och övriga familjen, samt av en samlad centerrörelse. Hustrun Majken avled 1999.

Centerrörelsen hyllar minnet av Allan Pettersson både som människa och som ledare. Han var ett föredöme för oss alla.

Annie Lööf, partiledare

Anders W Jonsson, vikarierande partiledare

Michael Arthursson, partisekreterare