Huddinge nu ännu bättre på miljö

Huddinge landar på tjugonde plats i rankingen Sveriges miljöbästa kommun, efter att förra året ha blivit 35:a. Centerpartiet leder den styrande koalitionen i miljö- och klimatfrågor där vi med det senaste miljöbokslutet får en tydligare bild av utvecklingen i Huddinge. Utsläpp, energianvändning, renare vatten och biologisk mångfald är viktiga delar.

När Aktuell Hållbarhet presenterade årets miljöbästa kommuner så klättrade Huddinge hela 15 placeringer jämfört med föregående år. Vi är bland annat 4:a i länet, och därför vill Centerpartiet fortsätta ta ledarskapet för bättre miljö och natur i Huddinge. Den styrande koalitionen har satt upp målet att vi ska ha en pallplats i länet, därför synar vi siffrorna för att vässa insatserna.

– Några starka områden för Huddinge i rankingen är vårt naturvårdsarbete, en tydlig dagvattenstrategi och kommunens arbete för att får bort farliga kemikalier. Ett område som vi alla behöver jobba mer med är självklart att minska klimatutsläppen, säger Christian Ottosson (C), ordförande klimat- och stadsmiljönämnden.

Kommunen har precis klubbat den senaste uppföljningen av Miljöprogrammet, och med den kunskapen vet vi mer om var vi måste bli ännu bättre. 2019 hade resultaten förbättrats jämfört med 2018, och vi uppnådde en högre nivå på fler målområden.

Klimatpåverkan från transporter och våra kommunala bolags arbete med att effektivisera energianvändningen har förbättrats och leder till tydliga resultat. Men på målområdet vatten når Huddinge fortfarande inte upp till en godtagbar nivå. Under föregående år påbörjade Centerpartiet och den styrande koalitionen fosforfällning i sjöar, men vi måste göra med för att få badbara sjöar och Östersjön att må bättre.

Centerpartiet i Huddinge fortsätter att jobba för biologisk mångfald och för att förbättra tillgängligheten till naturen. Vi är landets bästa naturvårdskommun och blir nu ännu bättre genom att öka tillgängligheten till våra reservat. Under Centerpartiets ledarskap har Huddinge också tagit fram aktiviteter för att väcka fler Huddingebors engagemang för naturen. Förra året var Huddingeledens år och 2020 är ett år för att på andra sätt visa Huddingeborna hur biologisk mångfald birar till en levande och spännand natur.

Huddinge ska inte bara upp på pallen bland länets kommuner när de kommer till klimat- och miljöarbete. Centerpartiet vill sätta fokus på de små insatserna som gör stor skillnad.

- Det är min förhoppning att vi tillsammans, på varje arbetsplats, fortsätter att utveckla smarta lösningar och att vi lyckas att motivera de medarbetare som vill pröva nya metoder, skriver Christian Ottosson i förordet till kommunens Miljöbokslut för 2019.

- Nya innovationer och digitalisering kan göra stor miljönytta om vi ger dem chansen. Det är de små stegen som kommer att vara viktiga i den gröna omställningen genom att ändra våra livsstilar.