• / Aktuellt
  • / NÄRODLAT: Med hållbarhet som lust och drivkraft

NÄRODLAT: Med hållbarhet som lust och drivkraft

Som företagare har konceptet hållbarhet ställts på sin spets. Caroline Palm släppte tryggheten som anställd och gav sig ut i skogen för att hitta svaren på hur hon kunde göra störst skillnad. Nu jobbar hon för att få också andra att förändra – och tänka om – för att bli hållbara människor med ett hållbart arbetsliv. Men med detta kom också medvetenheten om de utmaningar som företagare möter när de vill förverkliga sina idéer.

På högskolan läste Caroline sociologi med inriktning mot organisationer, därefter har hon jobbat med entreprenörskap både inom högskola och på statlig myndighet. Det har gått bra, och när hon ska förklara varför så pratar hon om prestationen som drivkraft.

”Prestation kan när det drivs för hårt bli negativt,” säger Caroline. ”Men hade jag inte haft det så hade jag inte uppnått samma möjligheter som jag har i dag.”

Till slut räckte det kanske ändå inte. Någonstans växte en känsla av att inte göra skillnad på riktigt. Det blev bara en massa rapportering åt olika håll. Caroline säger att hon ville förverkliga något, en drivkraft som var stark. Och när hon till slut sa upp sig så välkomnade mamma detta med: Ja nu har du väl gjort karriär klart?

Under promenaderna längs Drevviken formades idéerna och insikterna om att hon behövde ett nytt nätverk och nya perspektiv. Hon är uppväxt i Malung och kommer från en familj där föräldrarna varit företagare. De drev tryckeri, café och restaurang, och Caroline berättar att det blev företagande för att jobben inte fanns. Också för Caroline blev företagande ett verktyg för att kunna förverkliga sina idéer.

”Den röda tråden är att bidra till utvecklingen av mer hållbara arbetsplatser och människor,” säger Caroline.

Det gör hon som konsult, och besöker man hemsidan slås man av att hennes tjänster inte ryms inom någon färdig kategori. ”Man måste lyssna in och se var behoven finns. Jag har inga fyrkanter, jag har rundilar*,” konstaterar hon och skrattar.

De där skratten avlöser varandra under vårt samtal. Det är tydligt att vi träffar en person med en stark drivkraft att förändra. Caroline Palm pratar så passionerat om människor, rättvisefrågor och att få bidra till en bättre värld, att det är lätt att föreställa sig henne i olika sammanhang – politik, akademi eller näringsliv.

Och visst är det så att det också finns ett allvar. När vi ses är företaget vilande. Det är en av coronavirusets konsekvenser. Kundernas behov av hennes tjänster ligger i framtiden. Caroline säger att framtiden är oviss, och den här pandemin har verkligen visat på företagares utsatthet.

”Jag har under många år stöttat människor att starta företag. Men det finns många praktiska frågor som en anställd nog inte reflekterar över,” säger Caroline och reflekterar över det stöd som finns tillgängligt för den som vill starta företag. ”Som företagare har man
kniven mot strupen och det är väldigt lärorikt.”

Caroline vill inte glorifiera företagandet. ”Alla gör inte saker på samma villkor,” säger hon. När hon startade eget kunde hon börja litet, utan lokal eller anställda, hade sparat ihop pengar och hade en heltidsarbetande man. Hon beskriver att det väckt tankar om det företagsstöd som finns, där mycket handlar om blanketter och företagslån. Förhoppningsvis kan den här våren ha bidragit med att synliggöra frågan om företagares trygghetssystem, men Caroline lyfter också frågor om VAB, föräldraledighet och annat som kopplas till skyddssystemet.

Även om företaget är vilande så vill Caroline testa nya saker. Under våren har hon bjudit in andra kvinnor och entreprenörer för att mötas i skogen. Tillsammans har de provat på en egen variant av Shinrin Yuko, en form av skogsbad.

”Vi använde skogen som en återhämtande resurs,” säger hon. ”Vi sågs i en skog i närområdet, skogs-
badade och lärde samtidigt känna varandra. Det bidrog till att vi byggde en gemenskap där vi lättare kan hjälpa varandra.”

*ru’ndil = cirkel, ur Malungsmål från A till Ô: liten uppslagsbok, av Olof Janbell, bearbetning av Mass Elisabet Larsson

Artikeln är tagen ur Centerpartiet i Huddinges lokalblad Närodlat! nr 2 2020/2021.