• / Aktuellt
  • / Centerpartiet firar satsningar på barn och gröna stadsmiljöer

Centerpartiet firar satsningar på barn och gröna stadsmiljöer

Den styrande koalitionen i Huddinge föreslår i sin budget för 2021 en lägre skattesats om tio öre samtidigt som förskolan, grundskolan och stadsmiljöerna prioriteras. Det är viktiga framgångar för Centerpartiet.

- Det här är den största satsningen som gjorts på drift och underhåll i Huddinge. Vi Huddingebor ska möta välskötta stadsmiljöer och trivas ännu bättre i hela vår kommun, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för underhåll av stadsmiljöer.

I budgeten för 2021 föreslås därför kommunen öka stödet till Klimat- och stadsmiljönämnden med 7 miljoner kronor årligen. Det motsvarar en ökning på mer än 7 procent för drift och underhåll av kommunens olika stadsmiljöer. I Huddinge finns 50 parker, 50 lekplatser och 40 mil kommunala vägar.

- Nu blir vi bättre på att underhålla våra parker och vägar, det är väldigt efterlängtat bland invånarna, säger Christian Ottosson.

De stora prioriteringarna i budgeten är skattesänkningen, en tredubbling av digitaliseringspotten till 6,5 miljoner, ett trygghetspaket som 2021 innebär 4 miljoner för insatser i våra lokala centrum (totalt 10 miljoner). Hela 26 miljoner går till förskola och grundskola.

- Sedan coronautbrottet har alla rapporter visat på ett tufft ekonomiskt läge. Jag är därför glad att vi prioriterar barn och unga samtidigt som Huddingeborna får behålla lite mer, säger Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande.

De 26 miljonerna till förskola och grundskola innebär 17,5 miljoner till grundskolenämnden och 8,5 miljoner till förskolenämnden.

- Vi vill fortsätta stärka NPF-kompetensen så att alla barn får det stöd de behover, men också jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare där förskollärare och barnskötare får utvecklas, säger Tomas Selin.