Ottosson (C): Nu har vi nya snöröjningsavtal

Snart är vintersäsongen här och Huddinge kommun har nu nya snöröjningsavtal med två erfarna entreprenörer, Peab och Svevia. Under 2019 och 2020 har Huddinge kommun förnyat stadsmiljöavdelningen och nu finns de nya snöröjningsavtalen på plats. Centerpartiets kommunalråd Christian Ottosson, ordförande i Klimat- och stadsmiljönämnden, berättar om de nya avtalen.

- I korthet så började vi för över ett år sedan med att rekrytera ett nytt ledarskap och att förändra organisationsstrukturen för stadsmiljöavdelningen. Därefter gick vi vidare under våren 2020 med att ta fram nya avtal, som är både bättre och billigare för kommunen. Snöröjningen är ju avgörande för oss Huddingebor och för att kritiska samhällsfunktioner ska fungera oavsett väder. Det är skönt att nu kunna berätta om de nya avtalen, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun.

Huddinge kommun har, sedan maj månad i år, ett komplett avtal om vintervägunderhåll med entreprenörerna PEAB och Svevia. Kommunen fortsätter med pilotprojektet sopsaltning för att underlätta för cyklister vintertid. PEAB och Svevia är båda entreprenörer med lång erfarenhet av planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningstjänster. Bussgator, gång- och cykelvägar ska, liksom tidigare, prioriteras. De viktigaste vägarna ska vara åtgärdade på ungefär fyra timmar, för övriga vägar gäller 16 timmar.

- Under hela 2020 har vi jobbat med att jämföra, analysera och förbättra våra verksamheter inom stadsmiljöavdelningen. En del i arbetet är att konkurrenssätta och upphandla på ett smart sätt, en annan att få bättre kontroll än tidigare på alla objekt som vi underhåller och vad detta kostar. Utifrån detta förbättringsarbete kan också vi politiker, som representanter för invånarna, på ett mer effektivt sätt än tidigare göra prioriteringar och följa upp dessa. Det känns mycket bra, konstaterar Christian Ottosson.

Länk till pressmeddelande:

https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/nyheter/pressmeddelanden/2020/huddinges-snorojningsavtal-pa-/

Länk till mer information om kommunens snöröjning:

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/snorojning/

Fakta om de nya avtalen:

- Peab och Svevia är de företag som kommunen har tecknat avtal med.

- Kommunen har delats in i två olika områden.

- De nya avtalen för vinterväghållning innebär fasta priser och ger bättre möjligheter för kommunen att fatta rätt beslut och att följa upp utförda tjänster.

- Stadsmiljöavdelningen ser stora möjligheter till lägre kostnader genom det nya avtalet.