Christian Ottosson sammanfattar Huddinge-året

Det går nästan inte att summera året nu, pandemin är ju inte slut. Det gör ont att sätta punkt, och för många familjer kommer det att vara svårt, förtvivlat svårt, att under nästa år gå vidare i livet. Orättvisorna syns sällan så tydligt som när allvarliga kriser
slår till i samhället. Varför drabbas vissa och inte andra? Förutom pandemin lever vi dessutom med en klimatkris, och det skrivs om att höginkomsttagarnas klimatskuld är långt större än den för resten av befolkningen. Är det jämlikt? Är det rättvist?

En kommun har ett nästan oändligt stort ansvar för barnens utbildning och för att kompensera för ojämlika uppväxtförhållanden. Det är ändå ett vackert ljus i detta mörker att såväl årets Skolledarpris som årets Mellanstadielärarpris gick till skolledare i just Huddinge kommun. Och att 20 kommunala förskolor får sina egna bibliotek, vem hade kunnat tro det när året började?

Jag summerar året med en stor tillfredsställelse – trots allt – över att Centerpartiet är ett av de partier i Huddinge kommun som jobbar aktivt och som har duktiga företrädare på sina politiska positioner. Detta år har Centerpartiet tagit värden som professionalitet, uppföljning och granskning till en ny nivå, och det är något att vara stolt över. Huddingeborna kan lita på att Centerpartiet levererar. Låt mig ge några exempel på där Centerpartiet gör stor skillnad:

Stadsmiljöunderhållet var nyss ett område i nästintill fritt fall. Vi i Centerpartiet har tagit tag i problemet, bytt ut ledarskapet och levererar nu en högre kvalitet på snöröjning, parkskötsel, sandsopning och belysning. Budgetbeslutet i november innehöll en historiskt stor satsning på detta.

Förskolorna drabbades nyligen hårt av en ekonomi som blödde, med åtstramningar som följd. Centerpartiet leder nu en förskolenämnd med en ekonomi i balans och som istället uppmärksammas för det pedagogiska innehållet.

Hållbarhetsrapporten för Huddinge 2020 visade att klimatarbetet måste gå snabbare. Centerpartiet leder nu arbetet med att revidera Miljöprogrammet och just nu arbetas det med en ny klimatanalys.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar dukar nästan under i många kommuner för att skolan inte klarar sitt uppdrag. Under Centerpartiets ledarskap i Huddinge kommun fokuserar vi nu mer på NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och har börjat med utbildningar av alla förskollärare och barnskötare i förskolan. Under hösten har vi framgångsrikt förhandlat för att vidare stärka NPF-kompetensen inte bara i förskolan utan också i grund- och gymnasieskolan.

Miljökompetens i kommunen har alltid funnits, men hos alltför få. Under det här året har vi äntligen jobbat fram en digital miljöutbildning som ska nå all personal samt förtroendevalda, samtidigt som kommunens miljöranking förbättrades och vi fick till reningsåtgärder i Trehörningen.

Det finns alldeles för få arbetsplatser i kommunen och många tvingas pendla norrut. Centerpartiet och den politiska koalitionen har förvisso inte löst detta problem, men vårt parti lanserade under hösten en vision för 10 000 nya jobb i kommunen; vi måste tänka framåt!

Allt detta är positiva ljus i det mörker som vi lever i. Pandemin har förstås präglat alla partiers arbete under 2020. Vi är tacksamma för det fina partiöverskridande samarbete som har funnits under kommunstyrelseordförandens samordning. Samtidigt har Centerpartiet varit det parti som tydligast har drivit på för att ställa om till digitala, moderna arbetsformer för att minimera pandemins påverkan på vårt beslutsfattande.

Det låter måhända som skryt, men efter tio år i Huddingepolitiken vet jag vad jag talar om. Inget parti har genomgående mer pålästa och engagerade representanter än vårt parti.

Nån måste helt enkelt vara bäst.

Christian Ottosson (C),

kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Huddinge kommun