BUDGETSATSNING PÅ FLER LÄRARE OCH NPF

Den styrande koalitionen har i dag presenterat sitt förslag till Mål och budget för Huddinge kommun. Den största satsningen görs på Huddinges förskolor och skolor med totalt 56 miljoner som går till fler lärare och förskollärare samt stärkt stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

I början av mandatperioden presenterade de sex styrande partierna ett program där både mindre barngrupper och fler förskollärare var tydligt utpekade mål. Nu gör koalitionen en riktad satsning på 21,5 miljoner för att uppfylla dem.

- Förskollärarna har ett viktigt uppdrag att leda arbetet i barngrupperna, och med fler förskollärare kan vi stärka det kollegiala arbetet och vara en attraktiv arbetsgivare samtidigt som vi möjliggör för mindre barngrupper, säger Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande.

Förskolan får också en satsning på 4,5 miljoner för att införa förste förskollärare med inriktning mot NPF, samtidigt ska den generella kompetensen stärkas för alla pedagoger.

- Att vi i Huddinge nu inför förste förskollärare är en viktig prioritering för att synliggöra förskollärares möjligheter till karriär och det kollegiala ansvar som de har. Det är en satsning för att utveckla arbetet med att möta alla barns behov av stöd och utmaningar, säger Tomas Selin (C).

Grundskolan får en riktad satsning på 30 miljoner kronor under 2022 som ska gå till anställning av fler lärare för en generell ökning av lärartätheten samt till att stärka kompetensen kring NPF.

- Att stärka NPF-arbetet överlag är ett viktigt fokus för oss i Centerpartiet. Nu får vi en satsning på fler lärare i grundskolan samtidigt som det är tydligt att det handlar om att vi ska ge bättre förutsättningar att möta varje barn utifrån sitt behov av stöd och utmaningar, säger Tomas Selin (C).

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 8 november.