HUDDINGE INFÖR "SLUTA SKJUT"

Huddinge inför modellen Sluta skjut (GVI) som ett led i att få bort skjutningarna från kommunen.

- Det är glädjande att kommunen påbörjar ett strategiskt arbete med Sluta skjut som utifrån erfarenheterna varit framgångsrikt för att minska skjutningarna, säger Annie Östlund, kretsordförande för Centerpartiet i Huddinge

Group Violence Intervention (GVI) handlar om att stoppa grovt våld och våld med skjutvapen som utförs av kriminella grupperingar samt öka tryggheten i samhället. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer.

- Skjutningar är en typ av våld som skrämmer och skapar mycket otrygghet, därför är Sluta skjut en viktig signal om att vi tar medborgarnas oro på allvar, säger Annie Östlund.

Huddinge kommun och lokalpolisen i Huddinge har en väl fungerande samverkan i arbetet kring bland annat avhoppare och arbetet i utsatta områden. Nu utvecklas arbetet vidare tillsammans med Kriminalvården för att öka förmågan att reducera det dödliga våldet.

Annie Östlund nämner också vikten av satsningar på avhopparverksamhet, och att vi måste se helheten av det dödliga vålet:

- Det gäller för oss att samtidigt inte glömma att det krävs ett brett grepp om trygghetsfrågorna. Varje år skadas och dör allt för många kvinnor och barn av våld i relationer, och fler unga män dör av psykisk ohälsa än av skjutningar. Det är oerhört trängande trygghetsfrågor som jag ser som avgörande för att skapa ett tryggt Huddinga för alla."

Centerpartiet har tidigare varit pådrivande för att få riktlinjer för trygghetskamerorna som nu kommit till på flera håll i Huddinge, liksom de trygghetsvärdar som ska bygga relationer runtom i kommunen. Tomas Selin, förskolenämndens
ordförande och toppnamn för Centerpartiet i valet 2022 betonar att Centerpartiets linje är att se helheten kring otryggheten i samhället.

- Det är att barns och ungas möjligheter att få lyckas i skolan och i livet som lägger grunden för ett tryggt samhälle. Det handlar om förskola och skola, om fritidsaktiviteter och att vi som kommun ska göra vad vi kan för att människor ska ha ett jobb att gå till. Trygga barn ger trygga samhällen, säger Tomas Selin (C).

Centerpartiet har under de senaste åren varit drivande för att få föräldrautbildningar, ökat samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst, liksom satsningar på läxläsning och lovverksamhet för barn och unga.

Detta är GVI
Strategin Group Violence Intervention (GVI) – Gruppvåldsintervention på svenska – arbetades fram i USA på 1990-talet och går i korthet ut på att mobilisera polis, kommun och civilsamhälle runt det gemensamma målet att stoppa grovt våld.
GVI togs till Sverige i slutet av 2010-talet. När strategin används i Malmö kallas den "Sluta skjut".
Sedan en tid har Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Kriminalvården ett uppdrag om att sprida det här sättet att arbeta till fler kommuner.