Centerpartiet lanserar förvalskampanj för Huddinges bästa

Med 138 dagar kvar till valet lanserar Centerpartiet i Huddinge en förvalskampanj med fyra övergripande budskap för Huddinges bästa.

- Det är politik för fria och starka individer som bygger ett starkt samhälle, därför fokuserar vår förvalskampanj på frågor som stärker varje människa, säger Tomas Selin, listetta på Centerpartiets valsedel till Huddinge kommun.

Fokus för Centerpartiets förvalskampanj är barns och ungas trygghet, en skola där varje barn får lyckas, att stärka arbetet för psykisk hälsa och att ta ansvar för natur och friluftsliv.

- Det är dags för en skola på varje barns villkor. Därför vill vi ge lärare och rektorer verktygen att möta alla barn. Det behövs fler lärare och fler mindre sammanhang i skolan. Vi i Huddinge vill NPF-säkra alla kommunala skolor, så att vi når en skola där varje barn får lyckas, säger Tomas Selin.

Centerpartiet har sedan 2014 ansvaret för Huddinges klimat- och miljöarbete. Nu vill Centerpartiet ta fortsatt ansvar för klimatfrågorna med exempelvis ett åtgärdspaket för översvämningar och mer energi från sol och vind.

2018 fick Centerpartiet också det politiska ansvaret för Huddinges förskolor och lyfter med förvalskampanjen fram frågor som synliggör Centerpartiets breddning i Huddingepolitiken.

- Vi vill stärka arbetet för psykisk hälsa. Det gäller unga i behov av stöd från elevhälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin, men också de äldre som lever i ensamhet. Huddinges äldre ska kunna känna sig trygga när det kommer till äldreomsorgen, säger Tomas Selin.

Några av förslagen som presenteras i förvalskampanjen är:

1. NPF*-säkra Huddinges kommunala skolor.

2. Anställ fler lärare och utveckla arbetet med roliga och inkluderande raster.

3. Utveckla arbetet med hemmasittare och problematisk skolfrånvaro.

4. Håll samman stödet till familjer där barnen har behov av stöd.

5. Stötta föreningslivet så att fler barn kan inkluderas.

6. Utveckla arbetet för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor.

7. Stärk elevhälsovården och låt ungdomsmottagningarna utvecklas till en del i vårdkedjan för att främja psykisk hälsa.

8. Utveckla en effektiv och hållbar organisation för såväl de äldre som för personalen i den kommunala hemtjänsten.

9. Stärk positionen som länets främsta friluftskommun, bl.a. genom att utveckla anläggningarna Flottsbro, Sundby och Visättra.

10. Genomför ett åtgärdspaket mot översvämningar och andra extremväder som drabbar kommunen till följd av klimatförändringarna.

11. Utveckla en vindkraftpark i Huddinge och gör det enklare för fler att anlägga egna solceller.

Centerpartiet kommer fortsätta presentera politiska paket för utveckling i hela Huddinge. Så vill Centerpartiet visa handlingskraft för Huddinge.

Personerna i bilden och kampanjen är Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige:

#1 Tomas Selin

#2 Annie Östlund

#3 Henrik Juhlin

#4 Angelica Bodén

#8 Margareta Hedström

*NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar