CENTERPARTIET I HUDDINGE PASTORAT

Centerpartiet vill ha en öppen och demokratisk folkkyrka och ställer därför upp som nomineringsgrupp i Huddinge pastorat. Kyrkovalet är chansen för dig att välja dina företrädare i pastoratet och hur du vill att pastoratet ska styras. Med din röst på Centerpartiet får du förtroendevalda som vill styra församlingen ekonomiskt effektivt, klimatsmart och med fokus på verksamheten. Centerpartiet har lång tradition med engagemang och ideellt arbete för kyrkan.

Centerpartiets kandidater i kyrkovalet för Huddinge pastorat

Centerpartiets kandidater i kyrkovalet för Huddinge pastorat: Karin Adolfsson, Tomas Selin, Bengt Sundbaum och Angelica Bodén.

sol-has-bg

Vi vill ge kraft åt kyrkan:

  • att stå upp för allas lika rätt och värde.
  • delaktighet och gemenskap - för barn och unga, för möten över generationsgränserna, och för en stark diakoni.
  • musiken i kyrkan.
  • att ta ansvar för ekonomin och möta framtidens utmaningar genom att ge personalen kompetensutveckling och arbetsglädje.
  • miljö & klimat - ett livscykelperspektiv i alla kyrkans fastigheter, solceller och laddplatser, och för att minska miljöbelastningen och klimatutsläppen.
  • att HBTQ-certifiera hela pastoratet - för en öppen, modig och inkluderande kyrka.
  • att motverka ensamhet och utanförskap.
  • att vara närvarande i kriser.
  • att vara en kraft för integration - därför vill vi utveckla verksamheten med språkcaféer och låta det mångkulturella ta plats i våra kulturhistoriska kyrkor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.