Christian Ottosson


Christian är ledamot av kretsstyrelsen. Han bor i Sörskogen och är även gruppledare och kommunalråd. Han är ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ordförande i Klimat- och stadsmiljönämnden (KLN) och vice ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet (SBU).