Henrik Juhlin


Henrik är Centerpartiet i Huddinges kassör. Han bor i Vistaberg och är ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i fullmäktige, och vice ordförande i både Bygglovs- och tillsyns nämnden (BTN) och valnämnden. Han sitter även i socialnämnden och representerar oss Huddingebor i region Stockholm.