Huddinge
Centerpartiet lokalt
  • / Kyrkovalet 2017

Kyrkovalet 2017

Den 17 september 2017 var det val i Svenska kyrkan. Centerpartiet ställde upp som egen nomineringsgrupp i valet till kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat, stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Tack för din röst!

Centerpartiets toppkandidater till kyrkofullmäktige i Huddinge. Fr v: Maud Blomberg, Johan Hedström, Margareta Hedström och Bengt Nylander. Foto: Huddinge församling

 

En folkkyrka öppen för alla

Centerpartiet vill se en lokalt förankrad folkkyrka. En kyrka som är öppen för alla. Som inte frågar vem du är, hur du tror, inte ens om du tror, utan som välkomnar alla som vänder sig till kyrkan. Inte minst de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Genom omsorg om människor är kyrkan en trygg famn i en orolig värld.

Men kyrkan ska också våga höja rösten för öppenhet och allas lika värde i tider när främlingsfientligheten växer. För oss är människors olikhet en rikedom. Vi vill att kyrkan ska präglas av framtidstro. Svenska kyrkan är en brygga mellan människor och en röst att räkna med. Vi tänker göra allt vi kan för att det ska fortsätta vara så.

 

Så här vill vi utveckla Svenska kyrkan i Huddinge:

  • Öka det stödjande arbetet för människor i utsatta livssituationer i samarbete med kommunen, föreningar och näringsliv.
  • Hitta former för verksamhet i kommunens nya områden. Här kan Svenska kyrkan spela en viktig roll i att människor finner sig tillrätta och bygger samhällen med stark gemenskap.
  • Fler aktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill bland annat ha fler grupper för små barn och deras föräldrar och erbjuda fler aktiviteter för ungdomar.
  • Svenska kyrkan ska värna om skapelsen genom att agera miljö- och klimatmedvetet. Solceller på kyrkotaken är en bra början.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,5 miljoner medlemmar.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna, varav 249 väljs i direkta val och de återstående två väljs av de 31 kyrkoråden inom Svenska kyrkan i utlandet.

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet

Kyrkovalet äger rum den 17 september i år. Förtidsröstningen börjar den 4 september. Röstberättigade är alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år eller äldre.

För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. I Centerpartiet finns en lång tradition av engagemang i Svenska kyrkan och genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från.

Läs vårt valprogram för Huddinge pastorat.

Läs mer om Centerpartiet i valet till stiftsfullmäktige och till Kyrkomötet.

Listorna med partiets kandidater fastställdes under våren 2017.

Listan för valet till kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat finns här.

Listan för valet till Stockholms stiftsfullmäktige finns här.

Listan för valet till kyrkomötet finns här.