Belysning skapar trygghet

Nu skriver även tidningen Mitt i Huddinge om satsningen på trygghet i östra Huddinge. Nyligen skrev Södra sidan om satsningen för att ta bort klotter, och nu skrivs det om belysningsprojekt i gångtunneln under Mossen i Skogås/Trångsund.

- Det är bra att vi kan göra flera satsningar inom trygghetsområdet i Skogås och Trångsund ungefär samtidigt. De som bor här ska kunna känna sig trygga när de går ut, såväl unga som gamla, säger Christian Ottosson, Centerpartiets kommunalråd med ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

I projektet kommer ungdomar att tillsammans med arkitekterna få möjlighet att påverka utformningen av gångtunnneln. Till grund för insatsen ligger bland annat Trygghetskartläggningen, som Huddinge brottsförebyggande råd gör vartannat år.

- Det trygghetsskapande arbetet ska baseras på kunskap självklart, så gott det går, och nu ser jag fram emot att även Polisen blir mer delaktiga i kommande trygghetskartkläggningar, säger Christian Ottosson.

Läs mer om reportaget kring klotterprojektet

Läs mer om våra idéer för Skogås, Trångsund och Länna