Centerpartiet i Huddinge har skräpplockardag

Centerpartiet i Huddinge deltog den 10 maj på Håll Sverige Rentsskräpplockarkampanj Clean-Up Land. Skräp plockades från Huddinge centrum längs med Huddingevägen och Glöstavägen fram till Vistabergsrondellen.

Syftet med att Centerpartiet deltar i den här kampanjen är att både göra en insats för att göra kommunen mer trivsam och snygg, fri från skräp. Dessutom är det också viktigt att visa på att vi alla har ett eget ansvar för hur vår närmiljö är och att man därmed kan känna en större delaktighet i lokalsamhället.