Budget 2016: Förbättrat gatuunderhåll i Huddinges budget

Standarden på Huddinges gator och parker ska bli bättre. Natur- och byggnadsnämnden får därför ytterligare 10 miljoner i investeringsutrymme 2016 för upprustning av gator och vägar för att minska det upparbetade underhållsberget.

- Med den här satsningen så förbättrar vi vägstandarden i kommunen. Vi är måna om att Huddinges gator och parker ska vara i bra skick. Så länge allt fungerar är det ingenting gemene man tänker på. Men när underhållet är eftersatt blir det för många en irritationskälla. Trafiken flyter sämre och fordonen slits mer. Det ger en större negativ miljöpåverkan, säger Christian Ottosson (C) kommunalråd och ordförande i Natur- och byggnadsnämnden.

Förslaget innebär att Natur- och byggnadsnämnden totalt får 20 miljoner för gatuunderhåll 2016. Liksom många andra kommuner har Huddinge sedan tidigare en underhållsskuld på vägsidan.

- När vi blir fler i kommunen så ökar slitaget och därför måste vi se till att underhållet ligger i fas med det. Det är ekonomiskt hållbart att göra den här typen av investeringar innan vägarna blir ännu sämre, för då blir det dyrare. Samtidigt ska vi se till att arbetet med drift och underhåll sker kostnadseffektivt oavsett vem som är utförare, avslutar Christian Ottosson (C).