Huddinges vattenvårdsarbete i lokalmedia

Mitt i Huddinge skriver i sitt senaste nummer om Huddinges satsning på renare sjöar. Tidningen skriver:

"En av de större åtgärdena för Trehörningen är en dagvattenanläggning. -Jag räknar med byggstart redan nästa år. Den beräknas minska fosforhalterna med 30 procent varje år, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd."

Läs artikeln i sin helhet.

Även tidningen Södra sidan uppmärksammar kommunens vattenvårdsarbete i sitt nummer den 16 maj (ej på nätet).