Centerpartiet i Huddinges kampanj för friskare sjöar och vattendrag - Vinnare i vår tävling

Just nu driver Centerpartiet i Huddinges en vattenvårdskampanj. Vi vill med denna uppmärksamma Huddingeborna om tillståndet för sjöarna i kommunen och hur vi alla kan vara med och förbättra vattenmiljön. Tyvärr är de flesta av sjöarna idag övergödda. Detta på grund av för stort tillskott av näringsämnen som kommer med dagvattnet och biltrafiken, läckande avloppsledningar och brunnar samt jordbruket.

För att vi även i framtiden ska ha sjöar i Huddinge med ett rikt växt- och djurliv och som våra barn kan bada i krävs att vi stoppar tillflödet av näringsämnen och andra skadliga ämnen till sjöarna.

Vi vill lyfta fram att det är ett åtagande där både kommunen och andra politiska nivåer men även varje enskilt hushåll har ett ansvar.

Några exempel på vad Centerpartiet gjort på politisk väg är att vi gemensamt i den politiska ledningen i Huddinge inlett ett arbete med att få till en dagvattenanläggning vid sjön Trehörningen. Den kommer att minska mängden fosfor som tillförs sjön med 30 %, Trehörningen ligger högt upp i avrinningsområdet och bidrar således till de höga halterna av näringsämnen i de sjöarna, till exempel Drevviken.

För att ytterligare förbättra vattenmiljön arbetar vi med att minska mängden enskilda avlopp och istället ansluta dem till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Då hamnar mindre orenat avloppsvatten i våra sjöar och vattendrag.

Vill du läsa mer om vad Centerpartiet i Huddinge vill för att få friskare sjöar och vattendrag, läs här.

Det finns många tips för oss medborgare hur vi i vardagen kan minska vår belastning på sjöarna. Stockholm Vatten, där Huddinge kommun är en delägare, har gjort en bra sammanställning.

Undvik att tvätta bilen hemma på garageuppfarten. Tvätta istället bilen i tvättautomat eller annat ställe där vattnet samlas upp istället för att rinna ner i dagvattenbrunnen.

Lämna målarfärg och andra kemikalier på återvinningscentralen.

Lämna gammal medicin på apoteket istället för att spola ner det i avloppet. Reningsverken har svårt att fånga upp alla ämnen. De hamnar då i vattnen och anrikas i faunan.

Tänk på att vara sparsam med gödning i odlingar och trädgårdar. De näringsämnen som inte tas upp av växter och marken hamnar i våra sjöar.

Centerpartisterna i Huddinge har synts på flera håll i Huddinge sista tiden med anledning av vår vattenkampanj. Den 28 maj besökte vi Stuvsta, den 29 maj träffade man oss i Skogås och den 30 maj var vi med på Huddingedagarna i Sjödalsparken. Vid de tillfällena har vi pratat centerpolitik med medborgarna och framför allt pratat vikten av en god vattenmiljö. Träffarna har lett till flera givande och intressanta samtal med medborgare.

I samband med dessa tillfällen hade vi en tävling där man fick gissa från vilken sjö i Huddinge tre vattenprover var tagna ifrån. Rätt svar var:

  1. Långsjön
  2. Drevviken
  3. Trehörningen

Tre rätta svar har dragits. Vinnare är Kerstin D Lillieström, Bassam Aljizawi och Leo Stider. De får två biobiljetter var. Grattis! Vinnarna kommer att kontaktas.