Centerpartiets kommentarer till Huddinges budget för 2016

Huddinge kommuns budget för 2016 har flera gröna inslag. Den innehåller flera positiva beslut som Centerpartiet vill lyfta fram.

-Kommunen vill uppmuntra etablering av vindkraft vid Sofielund, det jobbade vi för i valrörelsen.Centerpartiet arbetar också för att kommunen ska vara giftfri, därför ska ett strategiskt arbete initieras för att eliminera och informera om farliga kemikalier, säger Christian Ottosson (C) miljökommunalråd.

-Kommunen behöver bli mer aktiv i näringslivsfrågor och vara mer positivt inställd till företagande i sin myndighetsroll. Mot bakgrund av att 4 av 5 arbetstillfällen skapas i småföretag är det av stor vikt att kommunen har ett smidigt och proffsigt bemötande när företagen är i behov av kommunens tjänster, inte minst inom tillsyn, säger Lisa Alexandersson (C).

-Det är också glädjande att det koncept som använts för Tillsammans för Vårby också kan komma till stånd i Skogås och Trångsund. Det ger framför allt ungdomar en chans till feriearbete, men ökar också deras delaktighet i och känsla för lokalsamhället, fortsätter Lisa Alexandersson.

-Centerpartiet lyfter särskilt fram cykelpendlandets möjligheter och de större cykelstråken i regionen. Centerpartiet har i landstinget drivit på för att samordna insatserna för ett sammanhållet cykelvägnät i Stockholmsområdet. Centerpartiet är det parti som tydligast driver frågan om cykling både i kommun och landsting, säger Lisa Alexandersson.

-Det är också glädjande att diskussionen om tunnelbana till Segeltorp väcks till liv som ett alternativ i samband med Sverigeförhandlingarna, säger Christian Ottosson.

-Det är slutligen bra att vi i Huddinge tillsammans med de andra Södertörnskommunerna arbetar för mer hållbara transporter. Vi behöver få bort den onödiga trafiken och varutransporterna är en kategori där mycket effektiviseringar kan göras, avslutar Christian Ottosson.

Kontakt

Christian Ottosson, kommunalråd (C)

Telefon: 070-353 13 94

E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren, politisk sekreterare (C)

Telefon: 070-198 61 93

E-post: fredrik.jongren@huddinge.se