Huddinge satsar mest i länet på cykling

I Dagens Nyheter uppmärksammas frågan om hur fler i Stockholmsregionen ska välja cykeln som transportmedel. Huddinge kommun är den kommun i länet som satsar mest per invånare för att förbättra cykelvägarna.

Centerpartiets landstingsråd Gustav Hemming med ansvar för regionplaneringsfrågor betonar i artikeln vikten av att kommunerna kopplar samman sina cykelvägar. Centerpartiet i Huddinge har också länge betonat vikten av samordning mellan kommunerna i Stockholms län.

Det är vidare viktigt det avsätts pengar för drift och underhåll allteftersom cykelvägnätet byggs ut. Vägarna blir så småningom värdelösa om man täcker upp för det slitage som alltid blir. Centerpartiet anser att ambitionsnivån för detta måste ökas.

Men det är inte bara cykling till och från arbetet som måste underlättas om cykeln ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Det gäller också rekreationscykling. Vi behöver lätt kunna ta oss till exempelvis badplatser och naturreservat också med cykeln.

Kommunens cykelplan har precis varit ute på remiss och Centerpartiet lämnade ett svar på den. För närvarande sammanställs remissvaren och beslut väntas tas i slutet av året .

Läs mer om vad vi tycker om cykelfrågor här och här , 44.5 kB..