Huddinges Miljöberedning tar sig an ett nytt miljöprogram

- Den nya Miljöberedningens arbete i Huddinge kommun kommer innebära att miljö- och klimatpolitiken kan ta ytterligare kliv framåt för Huddinge som miljökommun, säger Christian Ottosson (C), miljökommunalråd med anledning av Miljöberedningens första sammanträde torsdagen den 10 september. Den nya Miljöberedningen är en beredning under Kommunstyrelsen i Huddinge. Den kom till efter valet i höstas då den nya koalitionen i Huddinge formerade sig.

- Vår största utmaning kommer vara att ta fram ett nytt Miljöprogram vilket är tänkt att ersätta framför allt den tidigare Klimat- och energiplanen och Agenda 21. Med ett övergripande miljödokument, med förtydligade miljömål, blir arbetet mer överblickbart och lättstyrt, säger Christian Ottosson.

- Min ambition som ordförande för Miljöberedningen är att vi ska få till ett framgångsrikt arbete samtidigt som vi kan samla en bred majoritet bakom de här förslagen, avslutar Christian Ottosson.

För mer information kontakta:

Christian Ottosson, Kommunalråd (C)

Telefon: 070-353 13 94

E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Fredrik Jöngren, Politisk sekreterare (C)

Telefon: 08-535 30 148

E-post: fredrik.jongren@huddinge.se