C tar helhetsgrepp om Flemingsbergs framtid

Christian Ottosson skriver tillsammans med Gustav Hemming, landstingsråd med ansvar för regionplanering om hur Centerpartiet vill stärka Flemingsbergs betydelse som regional kärna. Läs hela artikeln i Södra sidan. Läs mer om vad Centerpartiet vill med Flemingsberg.